Fastighetsägarnas ansvar inget nytt påfund

Publicerad 29 mars 2012 6.15 Uppdaterad 29 mars 2012 10.04
Större eller mindre text

Debatt.
Min fråga till alla fastighetsinnehavare i Trelleborgs kommun är: Har ni tittat på vad det faktiskt står i föreskrifterna eller har ni nöjt er med att läsa de korta bitarna som det skrivs om i media? Det undrar Hanna Skånberg (S), ledamot i tekniska nämnden.

Har den senaste tiden följt debatten angående fastighetsinnehavares ansvar gällande snöröjning, rensning av rännstensbrunnar och så vidare. Det är intressant att Villaägarnas organisation rasar mot beslutet först nu. Beslutet om att ändra föreskrifterna fattades redan på tekniska nämndens sammanträde den 14 december 2011 och då paragraf 1–6. Det beslut som fattades på senast sammanträdet 14 mars 2012 var ett tillägg av en sjunde paragraf som handlar om vite. Är det möjligtvis så att den enda anledningen till att nämnden nu får kritik är att villaägare som inte tar sitt ansvar riskerar att få betala för det?

Redan sommaren 1981 fattades det beslut i Trelleborgs kommun att det var fastighetsinnehavarens ansvar att sköta snöröjning och halkbekämpning utanför den egna fastigheten. Då som nu gäller det alla fastighetsinnehavare inom detaljplanerat område, men skillnaden är att nämnden nu valt att ta bort uppdelningen av A- och B-gator.

En annan detalj som det heller inte har pratats om, och som framgår av det nya beslutet är att fastighets­innehavaren till skillnad från det gamla beslutet blir ansvarsbefriad om kommun­en på grund av mängden snö som faller behöver använda sig av gångbaneutrymmet för uppläggning av snö och is. När mindre än 0,75 meter i bredd återstår har fastighetsinnehavaren inte längre ansvar att skotta och halkbekämpa ytan.

Varje gång det blir ett snörikt år har frågan om vem som har ansvar kommit upp. Med en vinter som den Trelleborg hade 2010–2011, blev det även problem med att man inte hade möjlighet att få bort snön och framkomligheten på gatorna försvårades.

Därför har man inom den tekniska förvaltningen och nämnden valt att titta på hur föreskrifterna ser ut i andra kommuner. Föreskrifterna som tekniska nämnden fattat beslut på är alltså inget nytt påfund, utan kommer till största delen från andra kommun­er som redan beslutat i att tydliggöra kommunin­vånarnas ansvar.

Att se till så att gallret på rännstensbrunnen är fritt från till exempel löv, snö och is utanför den egna fastigheten kan tyckas som en självklarhet och lite som en försäkring. För om smält- eller regnvattnet inte kan rinna ner i brunn­en var ska det då ta vägen? Risken är att man får in vattnet i den egna fastig­heten istället.

Det är intressant att Stefan Stjernedal (TA 24/3) väljer att använda sig av en 80-åring som exempel. För utifrån egna erfarenheter, så är det just den äldre generationen som också är den mest skötsamma och ordentligaste. Om man är ute tidigt på morgon, för att promenera till jobbet i snökaos är det dessa personer som antingen redan varit ute och skottat och halkbekämpat redan eller som är ute och gör det medan man går förbi.

Min fråga till alla fastighetsinnehavare i Trelleborgs kommun är: Har ni tittat på vad det faktiskt står i föreskrifterna eller har ni nöjt er med att läsa de korta bitarna som det skrivs om i media?

Det bör tilläggas att tekniska nämnden var enig i beslutet gällande paragrafer 1, 2, 5 och 6.

Hanna Skånberg (S)

ledamot i tekniska nämnden

Trelleborg

Större eller mindre text40 läsare har reagerat på denna artikel

68% är glada

12% är likgiltiga

2% är nyfikna

18% är arga


Hur reagerar du på "Fastighetsägarnas ansvar inget nytt påfund"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
 • avatar gubben12  3 veckor sedan
 • Tänk, jag trodde att socialdemokraterna strävade efter att värva fler röster inför kommande val! Så får jag till min förvåning läsa Hanna Skånbergs inlägg där hon försvarar alliansens beslut i denna fråga. Helt otroligt!! Inte nog med det, hon vill också med sin text förminska alla fastighetsägare i kommunen. Det går säkert bra för socialdemokraterna med sådana inlägg som HS ger prov på....
 • avatar maximalen  3 veckor sedan
 • men det är ju just från sosse tiden denna grej,men det snöar ju även på högerpolitiker,tror inte att  man med politik  kan bromsa snön,,men just när man är  80 år eller mera tryter kraften å har du haft hjärtinfrakt bör du  ju inte vara ute i kylan,,men ingen häsyn till detta,ok hustrun får ut å skotta,hun är ju ändå gammal ,
 • avatar OS1son  3 veckor sedan
 • Mycket positivt att Hanna S ser till de faktiska sakförhållandena och inte tittar på vem eller vilken färg den har som säger vad i ett visst ärende. Detta skulle alla politiker göra i alla ärenden. Då hade vi kanske till och med kunnat vara stolta över våra politiker. 
 • avatar pro_bono  3 veckor sedan
 • Mycket bra skrivit av Hanna Skånberg som klart och tydligt beskriver vad som har gällt, vad som kommer att gälla och hur beslutet fattades i Tekniska Nämnden. Tack Hanna. Till gubben12 vill jag säga att du får nog ta och läsa sista raden i Hannas inlägg en gång till. Där står det tydligt att nämnden var enig d.v.s. Alliansen och Socialdemokraterna röstade för förslaget. Det var således inget försvar av Alliansen som Socialdemokraterna gjorde.
 • avatar Björn Eriksson  3 veckor sedan
 • Det som är löjligast är att om man tittar när det snöat, var är det då halkbekämpat/skottat först? Jo hos fastighetsägarna oftast, sen kommer gaturöjningen och öser in skiten från gatan...Det hamnar där fastighetsägaren har ansvar och resulterar i en tvist. Tittar man sen på gångbanor längs med gatorna som inte täcks av en fastighetsägares ansvar utan kommunens, hur ser det ut där? Det tar dagar, veckor och i sämsta fall händer det inte alls att det halkbekämpas eller städas...Här kan kommunen säga att dom har lagt det på entreprenad och upphandlat osv, så det är inte deras ansvar egentligen... Vi betalar skatt för underhåll av vägar och cykelbanor, varför ska vi bestraffas med möjligheten att få vite? Nu har jag bara tittat i mitt närområde och gjort en egen bedömning hur "vi" sköter vårt ansvar..Tycker kommunen borde se på sig själv och deras ansvar innan man lägger ner ytterligare skattepengar på att ens ta upp frågan...
 • avatar OS1son  3 veckor sedan
 • I skiftet mellan 19 och 20-hundratalen förhörde jag mig hos kommunen om man kunde köpa deras tjänster för att hålla trottoar etc i ordning. Svaret jag fick var att det inte gick att ordna då de inte hade resurser till detta. Därför tror jag inte på att de kommer att röja privata ytor på fastighetsägarens bekostnad.
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu