Barnen har rätt till båda sina föräldrar

Publicerad 14 mars 2012 6.10 Uppdaterad 14 mars 2012 6.10
Större eller mindre text

Debatt.
Debatten går nu hög när det gäller frågan om insemination för ensamstående kvinnor. För oss inom Kristdemokraterna är det en självklarhet att barn har rätt till båda sina föräldrar.

Vi kan inte medverka till att avskaffa pappan och motsätter oss därför förslaget om assisterad befruktning för singelkvinnor.

I FN:s Barnkonvention slås fast, att varje barn har rätt till sina föräldrar, att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling och att barnet har rätt att i högsta möjliga utsträckning veta vilka dess föräldrar är (i förslaget först efter att barnet fyllt 18 år).

Vi vill dessutom att barnkonventionen görs till svensk lag. Detta vill även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet men de står även bakom förslaget om assisterad befruktning för singelkvinnor. Hur får de ihop den ekvationen?

Samma partier har länge drivit på frågan för fler pappamånader eller till och med krävt en tvångsdelning av föräldraledigheten med argumentet att barn har rätt till båda sina föräldrar, hur tänker man då?

Vi inom KD vill inte lägga oss i hur föräldrarna delar upp sin ledighet men vi delar helt uppfattningen om att pappor är oerhört viktiga. Barn som saknar närvarande pappor växer i många fall upp helt utan manliga förebilder och det är ett stort problem som knappast blir mindre av en ny lagstiftning där faderskapet helt ställs åt sidan. En lagstiftning som slår fast vuxnas rätt till barn, framför barns rätt till sina föräldrar.

I Rädda Barnens rapport 2011 om barnfattigdomen i Sverige konstaterar man att det är framför allt tre grupper av barn som är särskilt utsatta och inte nås av den allmänna välfärdsutvecklingen, nämligen: barn med utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående.

Är det rätt att öka på barnfattigdomen med en ny lag?

Nej, vi vill inte medverka till en lag där några få vuxna personers önskan om att få skaffa barn på egen hand går före barns rätt till sina föräldrar.

Roland Hanson (KD)

Större eller mindre text19 läsare har reagerat på denna artikel

68% är glada

0% är likgiltiga

0% är nyfikna

32% är arga


Hur reagerar du på "Barnen har rätt till båda sina föräldrar"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
 • avatar Tina Järvenpää  2 veckor sedan
 • Roland (och övriga KD) - är det inte dags att ta steget in i modern tid? Era argument är både felaktiga och i övrigt svaga. Det mest skrämmande är att ni försöker få en rättighetsfråga för kvinnor att bli en debatt om hur missgynnade männen blir? Skäms ni inte? Detta är inte en fråga om att frånta pappornas rätt - när en ensamstående kvinna väljer att skaffa barn på egen hand, så finns det det facto ingen pappa! Att påstå att dessa barn skulle må sämre än andra är ren lögn! Har ni inte lärt er något från debatten kring samkönade pars rätt till insemination. Det argumentet fungerade inte då heller! Att sedan hänvisa till att barnfattigdomen skulle öka? Kom igen! Ensamstående kvinnor som väljer att skaffa barn, på egen hand, är kvinnor med ordande förhållanden och stabil ekonomi. Våra val är noga genomtänkta och vi har kalkylerat på detta i åratal. De ensamstående kvinnor som lever på marginalen är ofta de som blir lämnade av barnets pappor! Vems ansvar är det att ta hand om barnen, skrev du? Jo, bådas! OM det finns! Papporna ska ha kvar sina rättigheter till de barn som de är fädrar till - och med detta kommer även ett ansvar! För de barn som föds utan en far, i samkönade parförhållanden eller hos ensamstående föräldrar finns det föräldrar som längtat efter ett barn länge och som sätter barnet i första rummet. Inget barn mår väl dåligt av att vara efterlängtat och bli älskat, eller? Din KS-kollega Tina Järvenpää (Fp) och stolt Frivilligt Ensamstående Mamma Med  Insemination, FEMMIS
 • avatar pro_bono  2 veckor sedan
 •  Varför detta utfall Tina och sluta kalla dina partikolleger för lögnare? Det är inte seriöst och definitivt kul. Förstår inte hur TA:s webbredaktör kunde godkänna detta inlägg som är att betrakta som ett klart påhopp på person. Att kalla folk för lögnare strider klart mot reglerna. Ta genast bort inlägget.
 • avatar tctaren  2 veckor sedan
 • typiskt vissa politiker att bara se sin egen situation. Fp har alltid hatat kärnfamiljen. om någon borde skämmas så är det folkpartiet som inte ser till barnens bästa utan till egot och säga vi har minsann rätt till barn. Rolands inlägg om fattigbarnen är helt rätt och ren fakta. Fp tror inte ens på FN:s barnkonvention. Det är bara att jämföra samhället för och nu för att begripa vad som är bäst för barnen. De kan nu inte ens kräva att veta vem pappan är om man inte fyllt arton år. Tycker man inte som Fp så ljuger man. Så dåligt! FI och Fp tycker att mannen är onödig. Barn har rätt till föräldrar men inte tvärtom. Barn mår ännu bättre av att ha två föräldrar som längtar och tar hand om dem. Mycket bra skrivit Roland. Fp är förvirrat. De kräver pappamånader men vill avskaffa pappans betydelse. Varför ska han då tvingas vara hemma. Jag trodde han behövdes eller är detta också ett genusperspektiv? I Kd kommer vi kämpa för barnens bästa och FN:s barnkonvention.
 • avatar Ingeborg Reinlert  2 veckor sedan
 • Inga barn föds utan en far, Tina. Spermagivaren är ju en man. Men att växa upp utan en pappa är en förlust för väldigt många barn under uppväxten och även som vuxna. Att inte få veta vem denne är kan bli ödesdigert. Du är säkert en duktig mor som har resurser att ta hand om ditt barn. Men du är lite bitsk i ditt inlägg för att bli trovärdig, tyvärr. 
 • avatar pro_bono  2 veckor sedan
 • Ett mycket bra inlägg från Roland Hansson som verkligen sätter fingret på problematiken ensamstående föräldrar. Att en ensamstående kvinna vill skaffa barn är enbart ett sätt att tillfredsställa sina egna ideal och önskningar och tyvärr på barnets bekostnad. Inget barn mår bra eller får en "normal" uppväxt med bara en förälder allra minst en kille utan pappa. Tinas inlägg betraktar jag bara som ett försök att rättfärdiga sig själv och har hon månne upptäckt att nackdelen med att vara ensamförälder. Hon pratar i egen sak.
 • avatar Solisinnet  2 veckor sedan
 • Det borde vara förbjudet att överhuvudtaget få "skaffa barn" utan något som helst ansvar för barnens rätt till båda föräldrarna. Har vi verkligen befogenhet till att bestämma över ett "barns huvud"!?!, är det verkligen vår rätt? Jag tycker att det har gått lite för långt när man fråntar barnens rättigheter. Egoism det är vad det är!
 • avatar Birgitta Sandblom  1 dag sedan
 • Jag är helt med Tina om hennes beslut och sitt ställningstagande. Jag anser inte att vi med tvång ska tvinga någon att inte få bestämma över sitt eget liv. Och sina val. Det är en del av demokratin. Den optimala historiska lyckan var en kärnfamilj. Men nu är det en annan tid och ett annat årtal. Idag kan kvinnor för det mesta försörja sig själv. Och på allvar få bestämma vilka val av familj man vill leva. Vem äger rätten att få bestämma över en annan människas lycka? Och val? De barn som finns redan med endast pappor eller med kvinnor lider ingen som helst brist. Snarare tvärtom. Dessa barn har en stabilare tryggare uppväxt än med normfamiljen. Vad detta beror på kommer framtida forskning att visa på. Ingen får någonsin bli en måltavla för några människors olika frustrationer. En rättighet för varje medborgare i vårt land att få välja sitt liv och med sina val.
 • avatar Solisinnet  1 dag sedan
 • Att med tvång tvinga någon att inte få bestämma över sitt eget liv och sina val skulle gå emot demokratin!? Ja då är där mycket i vårt samhälle som går emot demokratin, det vill jag lova. Men här gäller det faktiskt BARN som man anser sig ha rätten att bestämma över, ATT barnet inte är i behov av båda sina föräldrar. Hur får man lov att anse sig äga DEN rättigheten?, det undrar jag.
 • avatar pro_bono  1 dag sedan
 • Så har Söderslättspartiet visat var man står och vem är förvånad. Påståendet att barn till bara pappor eller mammor skulle ha det bättre än "normalfamiljen" finns det ingen vetenskaplig undersökning som bevisar utan är bara trams från Birgittas sida. Vänligen svara mig Birgitta, eftersom inte Tina behagar göra det, vem tar hand om barnet om modern drabbas av svår sjukdom eller till och med skulle avlida. Skulle man försöka få tag i pappan eller skulle man lämna över barnet till socialen. Ett barn behöver två föräldrar.
 • avatar Birgitta Sandblom  1 dag sedan
 • Jag svarar gärna dig fast att du är anonym. Jag respekterar dina åsikter och vill inte på något sätt försöka förringa dem. Alla åsikter är av största vikt för vår levande fria demokrati och våra val för våra liv. Vetenskapliga bevisen finns ännu inte men däremot har man en undersökning som visar på denna trygghet. Tryggheten finns även i normfamiljen. Däremot är det ett flertal barn som inte mår så bra och oftast bland skilsmässobarn. Där barnen ofta blir av med en av föräldrarna. Men då är vi inne på ett annat ämne. Och andra undersökningar. Ja samma sak som händer med barn som har två föräldrar som råkar ut för en olycka. Antingen finns det som i de flesta fall släktingar eller fina vänner som vill ta hand om dessa barn som råkar ut med att föräldrar faller ifrån det är en verklighet vi alla lever med. Ingen har en garanti för ett evigt liv. Familjekonstellationerna är så olika idag. Och jag misstänker att alla familjer strävar efter en balans i livet med harmoni. Rättspatosen bör råda för varje människa och med sina val.
 • avatar pro_bono  9 timmar sedan
 • Man tar sig för pannan. Om ett barn blir ensamt eftersom den ensamstående mamman av någon anledning försvinner så skall övrig släkt eller eventuellt övriga vänner ta hand om barnet. Detta kan du väl ändå inte tro på själv och hur roligt är det för barnet att hamna i en kanske helt ny miljö och kanske hos människor som inte alls känner för barnet?
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu