Opportunismen om vindkraft kan orsaka elhaveri

Publicerad 20 oktober 2011 6.10 Uppdaterad 10 november 2011 23.35
Större eller mindre text

Debatt.
Sammantaget har lobbyismen mot kärnkraft och för förnyelsebara energikällor drivit regionen Skåne mot ett potentiellt sammanbrott, med ransonering och kraftigt höjda elpriser som följd.

När man nu nära nog lyckats med detta ställs dessutom ytterligare krav på stora investeringar i elnätet för att främja vindkraft och få fram el till regionen.

Detta må vara en grandios framgång för vindindustrin men det är ett totalt haveri för Skåne, för Sverige, för jobben och för välfärden. Ju förr politikerna inser detta desto bättre.

Reservaggregat eldade med fossilt bränsle startas och ställs i beredskap i Sydsverige för att klara den brist som kan uppstå nu när Barsebäck är avvecklat och den övriga kärnkraften inte tillåtits modernisera i tid. Vindkraftens otillräcklighet, som ersättning för den stängda kärnkraften i Sydsverige framgår tydligt.

Opportunismen kring vindkraft och andra tungt subventionerade ”förnyelsebara” energisystem riskerar i en nära framtid att sprida elhaveriet till resten av Sverige. Det vore inte bara en katastrof för ekonomin och välfärden utan också för landsbygden, människorna och naturen.

Ett hotande svenskt el­haveri kan dock fortfarande förhindras med en politik som mindre fokuserar på att subventionera den dyra och opålitliga vindkraften utan istället skapar stabila politiska fundament för grunden i vår elförsörjning, nämligen kärnkraften och vattenkraften.

Kraftkällor som med rätt politiska incitament och långsiktiga spelregler fungerar när de som bäst behövs. De producerar dessutom billig och koldioxidfri el. Allt detta står i skarp kontrast till vindkraften.

Sverige behöver därför en trovärdig energipolitik utan storskalig vindkraft men med långsiktiga spelregler och konkurrens. Först då kan vi börja tala om överskott, export och om låga, stabila elpriser.

P-O Eriksson

före detta vd för Sandvik

före detta ordförande Svenska Kraftnät

Jonny Fagerström

Stockholmsinitiativet

Björn Törnvall

före detta bankdirektör

Större eller mindre text66 läsare har reagerat på denna artikel

67% är glada

0% är likgiltiga

18% är nyfikna

15% är arga


Hur reagerar du på "Opportunismen om vindkraft kan orsaka elhaveri"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
 • noavatar MS  3 dagar sedan
 • Himla tur att vi ändå har de svenska och danska vindkraftverken nu när kärnkraftverken inte levererar.
 • avatar gute  2 dagar sedan
 • gå gärna till www.vindstat.nu klicka på "diagram". Där får ni se vilken katastrofal situation gotland står inför! Diagrammet visar ju att alla gotlänningars el klaras av vindkraftverken på ön, ibland blir det t o m en skvätt över som levereras tillbaks till Moder Svea.  Och nu finns plan att bygga ännu mer vindkraftverk på Gotland.  Det är ju snäppet värre än i Skåne! Ja hu så förskräckligt! Vi har ju hela tiden trott att det var nåt bra vi gjorde, en välgärning att kunna spara el för fastlänningarna med vår eländiga blåst. Men ack, där högg vi i sten. Duktiga herrar Ericsson, Törnvall och Fagerström dömer ut alltihop. Fast sanning att säga, vi förstår inte riktigt hur dom menar! Hoppas dom reder ut det lite bättre en annan gång 
 • avatar Emmet  1 dag sedan
 • Just nu 11% 89% kommer alltså från... Ja inte är det Gotlands vindkraft i alla fall... Snittet i landet just nu är blygsamma men ändå för vindkraft starka 38%. Inte bra. Utan el från pålitliga källor så hade Gotland varit mycket mörkare den här dagen....också.....
 • avatar gute  7 timmar sedan
 • Det är svårt att bygga ett energisystem med vindkraft som baskraft. Sedan mänskligheten började nyttja ändliga bränslen de fossila, uran m m har vi svårt att inrätta oss efter vad naturen tillhandahåller. När vi nu börjar skönja slutet på de ändliga bränslena står vi inför en ny omställningstid. Det där  förhållandet är lätt att följa på Gotland, eftersom vår elförsörjning fram till vindkraftutbyggnaden helt o hållet sköttes av kabel från fastlandet. ingen alls elproduktion på Gotland.  Nu svarar vinden för en hyfsad del av elförsörjningen. Det finns ungefär 150 vindkraftverk på ön med en sammanlagd effekt om ca 140 MW. De är byggda från slutet av 1980-talet o framåt.  Det behöver blåsa minst 15 m/s över hela ön för att alla verk ska ge fullt så de tillsammans ger 140 MW. När det är varmt och de största industrierna har semesterstängt är öns konsumtion ca 60 MW. I smällkalla vintern vid hård blåst kan förbrukningen stiga till ca 160 MW. Det går åt mest el vid kyla och hård blåst, inte vid högtryckskyla när det är lugnt. Vid hård vind på sommaren kan vi alltså exportera ett överskott om ca 80 MW medan vinden inte klarar försörjningen på vintern. Då importeras el via kabeln. För att komma längre på väg mot självförsörjning av el och på sikt även ersätta de fossila bränslena till fordonsbränslena pågår många försök, t ex med s k smart-grid för att via varierade priser påverka konsumtionsmönstren av energi så konsumenterna kommer att efterfråga el vid tider där tillgången är bäst alltså när det blåser bra på Gotland. Det här är inte alls lätt, men försöka duger. Vi vet ju att det inte går att klara sig på fossilt och uran i evärdlig tid, och det är inte rimligt att vi lämnar en nedsmutsad och utarmad jord efter oss. I går fick vi veta att försöken med s k kall fusion verkar ha lyckats. Låt oss hoppas att de försöken leder till att vi på sikt kan ersätta ändliga bränslen som genererar mycket och farligt avfall. Då är det skönt att veta att ett vindkraftverk kan monteras ned på en dag och om fundamentet ligger i åkermark och ska tas bort tar det en vecka. Det är så här många av oss gutar resonerar om de här frågorna och det är därför vi tycker det är svårt att förstå Fagerströms m fl farhågor om elhaverier m m som de uttrycker i den här artikeln.
 • avatar Niklas2  2 dagar sedan
 • Skribenternas tankar är passé! Som ansvarig för bristfälliga kraftledningar norröver från Skåne borde Eriksson inte kasta sten i glashus. Just nu byggs SV-länken för att laga just detta hål som Eriksson lämnade som testamente efter sin tid chef för kraftnätet. Reservaggregatet i Karlshamns startades upp just p.g.a.att kärnkraften fallerade. Att Barsebäcks stängning skedde för 10 år sedan tycks ha gått herrarna förbi. Skyll således inte den förmenta elbristen i Skåne på Barsebäck. Barsebäck drivs f.ö. också med fossilt bränsle om än annat än Karlshamns. Varför är Fagerström som inbiten klimatförnekare så mån om att begränsa användning fossilt bränsle? Fagerströms resonemang är utan logik. Törnvalls profetior är om möjlig än mindre trovärdiga efter debaclet med Gamlestaden, vars konkurs Törnvall var pappa till. Sammantaget är hela insändaren utan insikt om nationella och internationella trender i fråga om elenergi.
 • avatar piga  2 dagar sedan
 • Det är tack vare Dansk elproduktion/vindkraftverk som vi skåningarna får högre elpriser. Det är Danmark som har drivit igenom att Sverige skall delas in i el-zoner. Vi i Skåne får vara med och betala för bristerna i Danmarks katastrofala el-produktion, dvs vindkraften. Det är vi i skåne som indirekt får betala att danskarna drev igenom stängningen av Barsebäck. Vi får även betala enorma summor för den svenska vindkraftsutbyggnaden (el-certifikaten) till de svenska vindkraftägare. Producerar vindkraftverk ren el ? Nej,de dagar det inte blåser måste elbortfallet kompenseras med någon typ av elproduktion som snabbt kan startas upp, dvs kol/olja. I princip måste varje vindkraftverk kompletteras med kol/olja Ju fler vindkraftverk i Skåne - desto mer backup i form av kol/olja - desto dyrare el.
 • avatar gute  2 dagar sedan
 • Ja visst! Och har du hört att dagar när det inte blåser så skickar dom kolkraft till vindkraftverken så de går som stora fläktar för att folk ska tro att de ger ström. och för att det ska blåsa i Danmark. Det har danskarna bestämt. Ja, andelen som el-certifikaten kostar elkunden är enorm ca 1,3 öre/kWh  fast det har svenskarna bestämt. Ja hemska saker händer förvisso! 
 • avatar piga  1 dag sedan
 • Senaste räkningen betalade vi 3,5 öre / kWh och elcertifikatavgiften kommer att höjas höjs i takt med utbyggnaden.Årsproduktionen beräknas vara ca 5 TWh för år 2011. Man vill bygga ut vindkraften till 30 TWh vilket innebär att certifikaten kommer att kosta drygt 20 öre. Vi pratar inte om 1,3 öre utan drygt 20 öre + moms.
 • avatar Emmet  1 dag sedan
 • Den enda chansen för vindkraftens fortlevnad utan subventioner är kraftigt höjda elpriser. Det håller man som på beställning som bäst på med att ordna just nu. Ny priszoner där Södern får betala mest och där vindkraftsexploatörerna helst vill plantera sina maskiner. Samtidigt ser man till att göra översyner på kärnkraftverken nu när det börjar bli mörkare och kallare. Samtidigt vill Tyskar och Danskar ha reglerkraft till sina vindmaster. Då töms raskt våra vattenreserver i Norr. Då kör man igång fossilkraften för att klara efterfrågan och vips har vi gjort miljön en otjänst.
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu