Barnfattigdomen har minskat med arbetslinjen

Publicerad 6 juli 2011 6.10 Uppdaterad 27 juli 2011 23.35
Större eller mindre text

Debatt.
Barn i ekonomisk utsatthet minskar i Sverige. De med lägst inkomster har fått det bättre och den absoluta fattigdomen har nästan halverats under det senaste decenniet.

Andelen familjer som tvingas avstå från skolaktiviteter för att de kostar pengar har sjunkit markant. Arbetslinjen har gett resultat.

Men fortfarande är det för många som lever på knappa resurser. Att bekämpa utanförskapet är och förblir vitalt i vår ambition att bygga ett Sverige som håller samman och där alla barn kan känna trygghet. Vi ska fortsätta ha fokus på arbete och riktade insatser till dem som behöver det mest samtidigt som vi förbättrar skolan. Den svarslösa socialdemokratiska bidragspolitiken ska förpassas till historien.

Rädda Barnen har presenterat en ny rapport om barnfattigdom. Den del av rapporten som fått medial uppmärksamhet är att den relativa barnfattigdomen ökat i Sverige. Men vad som inte framkommit är att den absoluta fattigdomen minskat med cirka 45 procent på ett decennium. Alla har fått det bättre och vi har fortfarande bland de jämnast fördelade inkomsterna i hela Europa. Däremot är andelen ekonomiskt utsatta barn i Skåne den högsta i landet (15,8 procent). Här utmärker sig Malmö (31,3 procent) med toppen i Rosengård (61,5 procent).

Socialdemokraterna talar mycket och högt om att utrota ”barnfattigdomen”, men har ännu inte lämnat några besked på hur de ska bära sig åt. Det duger inte. S menar att fattigdom kommer att finnas så länge alla inte har det exakt lika. Det är alltså viktigare att alla har det exakt lika än att alla människor får det bättre. Det vittnar lite om samhällssynen hos S.

Ekonomisk utsatthet i Sverige innebär oftast inte att folk får svälta eller frysa, men utsatthet kan gå i arv och bör därför tas på största allvar. Vi vill se ett Sverige där alla barn kan växa upp under trygga och bra villkor.

Orsaken till att barn växer upp i ekonomisk utsatthet handlar ofta om att föräldrarna saknar arbete. Det finns också en större risk att barn till ensamstående föräldrar har det svårare ekonomiskt. Sverige har också länge haft brister i skolan och integrationen som påverkar.

Vi kommer därför framöver att genomföra fler riktade satsningar till barnfamiljer. Här är höjningen av flerbarnstillägget och den kommande höjningen av det särskilda bostadsbidraget två viktiga delar. Skolan görs om och förbättras genom bland annat nya läroplaner, tidigare och fler betyg och en ny gymnasiereform. Och mottagningssystemet för nyanlända reformeras.

Vi ser hur sysselsättningen ökar och utanförskapet minskar. Prognoser talar om upp till 300 000 nya jobb till 2015. En ekonomi i balans och tillväxt är det bästa sättet att trycka tillbaka samhällsproblemen. Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt ger inga besked om politiken, med undantag för att arbetslinjen ska ersättas med en bidrags- och en utgiftslinje.


Ewa Thalén Finné (M)

riksdagsledamot södra Skåne och styrelseledamot i Moderatkvinnorna

Patrick Reslow (M)

riksdagsledamot Malmö

Större eller mindre text4 läsare har reagerat på denna artikel

50% är glada

0% är likgiltiga

25% är nyfikna

25% är arga


Hur reagerar du på "Barnfattigdomen har minskat med arbetslinjen"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
  • noavatar Daniel (S)  2 veckor sedan
  • Allvarligt talat. Under ett decennium har den absoluta fattigdomen minskat. en 2001. Men sen nuvarande regering tog över har både den relativa och den absoluta barnfattigdomen ökat i Sverige. Det är resultatet av "arbetslinjen". Att man väljer att bortse från detta när man skriver artiklar är möjligen talande för den moderata människosynen. Och att färre barn tvingas avstå från skolaktiviteter som kostar pengar är ju främst ett resultat av att skolverket har tagit i med hårdhandskarna mot sådana aktiviteter. När sådana aktiviteter minskar i antal minskar naturligtvis också antalet barn som inte har råd att deltaga i sådana. Hyfsat frikopplat från arbetslinjen faktiskt. Men det vet förstås artikelförfattarna väldigt väl om. Egentligen.
  • noavatar F D Nilsson  2 veckor sedan
  • En mycket bra debattartikel som tydligt visar att den så kallade barnfattigdomen minskar i Sverige och fram för allt var finns denna barnfattigdom? Ja inte är det bland föräldrar till barn födda och uppvuxna i Sverige utan man hittar dom fram för allt bland invandrartäta områden och bland icke svenskfödda föräldrar. Titta på siffrorna. 32,3 procent i Malmö samt 61,5 procent i Rosengården. Hur regeringen skall komma tillrätta med detta faktum har jag inte någon lösning på och jag tror inte heller att Socialdemokraterna har någon heller. Ett steg på väg är naturligtvis att dessa föräldrar får ett arbete och där hjälper naturligtvis arbetslinjen till.
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu