Dålig it-kompetens större problem än bokbrist

Opinion

David Andersson påstår (TA 15/9) att jag är kulturfientlig eftersom jag i en intervju sagt att ”bristen på bibliotek inte är skolans största problem. Vi har sett en internetrevolution.”

Artikeln publicerades 17 september 2009.

Jag står för det, men att dra slutsatsen att jag därmed ogillar kvalitativ kultur är helt uppåt väggarna. Det vore lika illa som att påstå att David Andersson är mossig eller teknik- och framtidsfientlig. Det har jag inget belägg för att påstå, lika lite som Andersson har belägg för det han skriver.

Böcker är viktiga i skolan, de kan aldrig ersättas av datorer. Böcker berikar, väcker nyfikenhet, skapar tankar och frigör fantasin. Samtidigt har det aldrig funnits så väl utbyggd biblioteksverksamhet som idag. Många skolor satsar ambitiöst på media och världens största bibliotek finns tillgängligt via nätet. Eller skulle finnas tillgängligt, om tekniken vore utbyggd.

Skolverket presenterade nyligen en rapport om it-situationen i skolan. 3 av 4 lärare anser att den egna skolans it-kompetens är otillräcklig och de har svårt att hitta bra undervisningsmaterial. Hälften av lärarna använder it högst någon lektion i veckan. Det är få datorer, vilket skapar långa väntetider för eleverna.

Det här tycker jag är ett större problem än brist på böcker. It kan vara ett otroligt bra instrument för att både skapa och konsumera kultur – film, bilder, musik.

Min utgångspunkt är att skolan måste vara relevant för eleverna. De måste känna att den är på riktigt, att de lär sig viktiga saker som de har nytta av. Skolan får inte vara en helt annan värld än världen utanför. Upplevelsen av en modern och framåt skola är viktig för elevernas vilja att lära sig. Och då måste datorerna in. Nu. Jag tror att det är bättre än en statsstyrd litteraturlista över vilka böcker alla elever ska läsa, vilket Andersson hyllar.

Digital kompetens är inte bara en ovärderlig kunskap i framtiden. Det gör dessutom skolan roligare och mer kreativ.

Mats Gerdau (M)

riksdagsledamot, utbildningsutskottet

Svar till David Andersson, den 15 september.