Chefstjänsterna ska kunna sökas av alla

Opinion Artikeln publicerades
Foto:Sara Johari

De nya chefstjänsterna i Trelleborg borde ha annonserats ut. Inte minst för de nya chefernas skull.

Trelleborgs kommun expanderar. Åtminstone när det gäller chefstjänstemän. Som Trelleborgs Allehanda redogjorde för på nyhetsplats i förra veckan har fyra tjänster tillsatts den senaste tiden. Ulf Bingsgård (M) och Lina Wedin Hansson (MP) hämtas direkt från politiska positioner till tjänster som inte har annonserats ut. Det hela har hanterats internt inom kommunen. I en offentlig verksamhet finansierad med skattemedel är det anmärkningsvärt.

Tanken är att de nya tjänsterna ska ge Trelleborg en skjuts framåt. Det är i alla fall kommunstyrelseordförande Torbjörn Karlssons (S) ingång i frågan. ”Man kan inte bromsa sig fram”, säger han på nyhetsplats i TA.

Att det är attraktiva tjänster råder det inget tvivel om. Lönerna, plus sociala avgifter och tjänstepensioner, kommer att märkas i kommunens redan hårt pressade budget.

Näringslivschefen får 55 000 kronor i månaden. De tre andra tjänsterna ligger på mellan 65 000 och 72 000 kronor vilket förefaller vara generöst tilltaget för chefer på mellannivå. Som jämförelse kan nämnas att arvodet för kommunstyrelsens ordförande är baserat på riksdagsarvodet, 62 400 kronor per månad. Det är kommuninvånarna som öppnar sina plånböcker för att finansiera de nya tjänsterna. De har då rätt att förvänta sig tydliga årliga uppföljningar av vad som genomförts och med vilket resultat.

Det finns inga formella hinder för att göra som man har gjort vid tillsättningarna i Trelleborg. Men det kan ändå vara olämpligt. När politiker tillsätts på tjänstemannaposter är det extra känsligt.

Det uppenbara skälet är att kommunen måste vara säker på att man får den spetskompetens som efterfrågas. En annan är risken för att utnämningar till tjänster sker helt eller delvis av andra skäl än kompetens.

Ulf Bingsgård (M) är tidigare kommunstyrelseordförande i åtta år och därefter oppositionsråd. Lina Wedin Hansson (MP) är bland annat ordförande i servicenämnden nämnden och i utskottet för hållbar utveckling.

När de två lämnar sina ledande ställningar i politiken för att direkt gå till chefstjänstemannarollen som näringslivschef respektive hållbarhetschef är det inte för att genomföra en moderat eller en miljöpartistisk agenda inom respektive område. Det är för att de är bäst lämpade att som tjänstemän uppnå de mål som politiker beslutat om. En öppen anställningsprocess hade på ett bättre sätt säkrat att det verkligen är så. Det vore bra för alla parter.

En del kommuner har bestämt att som regel utannonsera chefstjänster externt. En kust- och hamnstad längre upp i Sverige är Nynäshamn. I en policy som antogs i dess fullmäktige i mars 2016 heter det: ”Chefstjänster ska alltid annonseras externt och huvudlinjen ska vara så bred annonsering att största möjliga urval skapas.”

Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn är Anna Ljungdell (S): ”Det är väldigt viktigt för oss att säkerställa att de som internrekryteras har blivit utsedda i konkurrens med andra och i transparens. Annars finns risken att blir en diskussion om hur chefen har blivit utsedd” säger hon.

Det är en klar och tydlig linje som borde efterföljas av andra kommuner.

Trelleborg har att lära av Nynäshamn. Petter Birgersson