I det gamla hotellet i Klagstorp har flyktingar bott i snart ett år. Från början kom hit ensamkommande flyktingbarn, i dag bor här barnfamiljer. Parvin Alizadeh och Temar Abo Shar (längst fram på bilden) drömmer om egna hem i Sverige.
Foto:

Jubilaren
Benny Öberg är elektriker och har lagt ner åtskilliga ideella timmar på Stora Beddinge byalags nybyggda klubbhus. Här står han på boulebanan framför det gamla föreningshuset.
Foto: