Artiklar om emil samnegård

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna deltog när Hyresgästföreningen anordnade bostadspolitisk debatt på biblioteket. Från vänster Patrik Holmberg (C), Anders Ahvander (SÖS), Mikael Rubin (M), Kristoffer Larsson Lindstrii (L), Emil Samnegård (MP), Torbjörn Karlsson (S) och moderatorn Jonas Harrysson.
Foto:
Trelleborg 20 augusti

Bostäder i fokus på kvällsdebatt

Yngst i panelen var Kristoffer Lindstrii (L) som talade utifrån egen erfarenhet. – För min egen del tar det tre år...