Artiklar om bostadsmarknad

Inom tio år har området vid Allén och Parken förändrats rejält. Enligt ett nytt förslag till detaljplan ska en ny förskola byggas på den nuvarande parkeringen söder om ingången till Parken (längst ner till vänster i bild). Där Allén sträcker sig i dag blir det lägenhetshus. Man ska fortfarande kunna köra igenom området, men gatan blir betydligt smalare än i dag och dras ett snäpp norrut.
Foto:
Trelleborg 25 oktober

Förskola och 150 bostäder byggs vid Parken

Kommunen har länge planerat för att bygga på Övre och Gasverkstomten och nu går även arbetet med Allén och...