När hunden Douglas fått på sig sitt tjänstetäckte är han ivrig att få börja jobba tillsammans med sin matte Cecilia Åkesson som är fritidspedagog och idrottslärare i Alstad och Skegrie.
Foto: