Skarp JO-kritik mot polisregister

Polis Artikeln publicerades

Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot den nu upplösta polismyndigheten i Skåne för alla brister som gjorde det omtalade så kallade resanderegistret över romer möjligt.(TT)

Enligt JO vilar ett tungt ansvar särskilt på dåvarande länspolismästaren och chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund där initiativet till det olagliga spaningsregistret togs. Till slut var över 4 700 namn registrerade, i många fall även namn på småbarn och redan avlidna.

JO har funnit stora brister bland annat när det gäller ändamålet för registret, att det inte angetts vilka i registret som var misstänkta och, alldeles speciellt, att det inte har gallrats tillräckligt.

Efter det att romregistret avslöjades har justitiekanslern (JK) beslutat att staten ska betala var och en av de registrerade 5 000 kronor i skadestånd.