Nyheter

Gränskontrollerna förlängs i ett halvår

Trelleborg Artikeln publicerades

Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader.

På fredagen meddelade regeringen att gränskontrollerna förlängs. Därmed kan gränskontrollen i Trelleborgs hamn fortsätta till våren.

Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 maj 2018. Regeringens bedömer att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

”Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister att resa in i Schengenområdet – gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller. Kontrollen ska genomföras vid de hamnar i polisregionerna Syd och Väst som Polismyndigheten bedömer som lämpliga, samt vid Öresundsbron.” heter det i pressmeddelandet.