Nyheter

Efter mässlingutbrottet – sjukvården i Skåne höjer säkerheten

Kristianstad Artikeln publicerades

Mässlingutbrottet i Västra Götaland har fått sjukvården i Skåne att vara extra vaksam. Nu höjs säkerheten i länet.

Mässlingutbrottet i Västra Götaland har hittills drabbat tolv personer sedan utbrottet den 10 december. Några av dessa har uppgett att de sedan tidigare varit vaccinerade.

Skåne har inte drabbats av sjukdomen i år men både 2013 och 2015 upptäcktes ett antal fall i regionen. Men spridningen i Göteborg har nu fått den skånska sjukvården att höja säkerheten och gå ut med information till allmänheten.

– Självklart höjer vi vår beredskap nu. Mässling är ingen sjukdom som finns i Sverige utan den importeras och när det då pågår i Västra Götaland finns det risk att vi får fall men vi har inga än, säger Håkan Ringberg, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Personer som misstänker att de är smittade av mässling ska ringa 1177 och barn som har feber eller hostar ska inte gå direkt till akutmottagningen utan istället hänvisas till ett isoleringsrum eftersom att smittan snabbt kan sprida sig i väntrummet.

– Det viktiga är att upptäcka de här fallen innan de sitter i väntrummet, det är viktigaste uppgiften. För när de väl sitter där kan de mycket väl få ett utbrott. Ett barn med mässling som sitter på en akutmottagning i ett väntrum i ett par timmar, det kommer sprida sig, säger Håkan Ringberg.

Han rekommenderar personal som arbetar inom sjukvården att vaccinerar sig.

– Det är ju inte obligatoriskt med vaccination men vi har talat om för vår personal att de bör vaccineras och har diskussioner runt det, säger Håkan Ringberg.

Även de som inte har vaccinerats borde fundera på att skydda sig, menar Håkan Ringberg.

– Det är i så fall den gruppen födda mellan 1960 och 1970 som borde se över om de är skyddade, säger han.