Madeleine Brandin

Snubbeltråd i strandmarken

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

Säg miljö och alla böjer allvarligt på huvudet och blir glansiga i ögonen. Ja, vår livsmiljö är jätte­viktig.

På avdelningen för miljö, hälsa, natur och livsmedel arbetar man med tillsyn och kontroll av miljöfarlig verksamhet. Man ska övervaka naturen, vatten och luft och djur och växter. Människors hälsa värnas genom till exempel bullermätningar och livsmedelstillsyn

Miljö är viktigt. Östersjön mår inte bra, dålig luft med partiklar och svavel vill vi inte andas in. Lyfter man blicken till andra kontinenter blir man mörkrädd, det finns oändliga mängder plast som flyter i de stora oceanerna, kemikalier i bomullstillverkning gör arbetare sjuka, gruvarbetare dör i stendammslunga. Då har vi har kommit långt i Sverige.

Det finns fortsatt mycket att göra och bevaka. Men det finns också en nitiskhet som övergått till fundamentalism i viss myndighetsutövning.

Häromveckan var detstor nyhet att miljöåklagarna i Sverige inte räcker till, att polisen inte hinner utreda miljöbrotten. Så är det nog. Det finns lagar som ska följas och som ska tolkas. Men ett av de brott som togs upp var att SJ inte sökt tillstånd innan de röjt av en bansträcka, fällt träd och huggit sly för att kunna trafikera banan. Man baxnar. Ett annat näraliggande brott gäller den redan borttagna badtunnan i Böste. Miljödomstolen fällde, men ansåg att förseelsen var ringa och krävde ingen påföljd. Åklagaren har ändå häpnadsväckande nog dragit ärendet vidare i ett överklagande till miljö­överdomstolen.

Parkeringen norr om Köpmansmagasinet i Smygehamn ligger inom strandskyddsområde. Nu diskuteras om kommunen (Utvecklingsbolaget) ska få dispens av samhällsbyggnadsnämnden (en sammanslagning av gamla miljönämnden och byggnadsnämnden) att fortsätta parkeringsverksamheten. Om dispens överhuvudtaget ska beviljas! Man baxnar!

Det finns en verksamhet som gagnar kommunen genom arbete av ideella kulturföreningar, båtklubb, turistbyrå, privata markägare, fiskrökeri och kafé. Det finns en äng utan speciella särarter som använts 25 år som parkeringsyta för bilar och husvagnar. Läns­styrelsen som haft tillsynen fram tills nu har aldrig reagerat mot detta. Men kommunen vill sätta fälleben för sig själv.

Söder och väster om magasinet finns underbart blommande ängar med ljung, starrväxter, klappersten och fossil, norr om vägen finns Smyge kärr med orkidéer, grodor och salamandrar. Det finns rika naturvärden utom just på parkeringen. Den bara råkar ligga inom strandskyddsgränsen.

I de flesta fiskelägenoch badplatser parkerar man inom strandskyddsområde. I Skanör, vid Ribban i Malmö. Myndighetsutövning ska ske med avvägning mellan olika intressen och så att det blir bra för så många som möjligt. Enkelt, men svårt! Nit och noggrannhet kan leda till skygglappar. Utan parkering vid magasinet skulle hela verksamheten på udden äventyras.

Madeleine Brandinär arkitekt och författare.