Madeleine Brandin

På villande,ringlande väg

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

Samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Trelleborg (FÖP) är över.

Förvaltningen har gjort ett ambitiöst material och fanns ute på gator och torg. Sen kommer yttrandena från Trafikverket och länsstyrelsen. Det var något som var fel. Kommunpolitikerna visade sig vara bländade av sin vision. De hade inte sett att det var fel framtidsbild. Man hade haft för stor tilltro till att hamnutbyggnad och ringväg skulle lösa alla problem. Att en sjöstad skulle uppstå som en Fågel Fenix. Bara så där.

Nu står det svart på vittatt Trafikverket inte tänker bygga någon ringväg. Det är inte bara det att den inte finns med i långtidsplanerna och inte är budgeterad. Trafikverket anser att befintlig infart är bra nog. Det är inte pengar som saknas, den behövs helt enkelt inte. Det är ett omodernt sätt att planera, att flytta trafik och flytta barriärer. Trafikverket är inte längre vägbyggare utan samhällsplanerare. Transporter, resande och rörlighet ses i ett helhetsperspektiv när Vägverket och Banverket gått samman. Att fler reser kollektivt, går och cyklar gagnar de övergripande målen om en frisk miljö och mindre energiåtgång.

Länsstyrelsen sade redan i sitt yttrande över ÖP 2010 att ringvägen skulle gå genom ett område på Söderslätt som är av riksintresse för kulturmiljövården. Ett riksintresse betyder att när olika intressen gör anspråk på samma markbit har riksintresset företräde. Det valde Trelleborgspolitikerna att bortse från. I FÖP:en tar man i stället statens roder i egen hand och proklamerar ringvägen som ett ”blivande” riksintresse.

Trelleborgspolitikertalar om att EU beundrar Trelleborgs hamns miljöarbete, att staten är bakåtsträvande och lägger död hand över Söderslätt och till och med riskerar trelleborgarnas liv. Man tar offerrollen, David mot Goliat.

Men EU bygger inga vägar, de ger ibland bidrag, men inte till projekt i strid med statliga intressen. Kommunen kan inte heller själv bygga vägen även om den vann pengar på lotteri. Kommunen kan själv bygga stadsgatan, den inre ringvägen. Man kan få för sig att dra trafiken från den ned i hamnen. Men det kan väl ändå inte trelleborgarna gå med på?

Hur gör man nu då?Det skulle inte förvåna mig om kommunfullmäktige antar planen som den är innan valet. Men man kan inte bara vifta bort så tunga invändningar. Man skulle också kunna smälta beskeden, låta den ligga och fundera på alternativ. Planen kan också arbetas om redan nu. Hur som helst måste man arbeta med lösningar under tiden, till exempel hur tillfarterna ska ordnas de närmaste 20 åren. Man kan lägga sitt krut och sin energi på att ta hand om staden och dess bästa tillgångar, kusten, småstadscentrum, rent hav och luft. Nu.

Madeleine Brandinär arkitekt och författare.