Madeleine Brandin

Mudder muller

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

Mjölkvitt har det blivit, vattnet. Turkos och blått och mjölkfärgat. Muddringen i hamnen river upp i kalkberget och färgar vattnet. Dag och natt mullrar mudderverken.

I fredags hade Sydsvenskan en stort uppslagen artikel om Trelleborg med en gigantisk hamn, klimatsmart, Skandinaviens största och med ett nytt bostadsområde för 4 000 personer redan 2030 likt Västra hamnen i Malmö.

Men det är inte hela bilden. Samma dag kunde man i TA läsa om ännu en ”Trelleborgare till tusen”. Det är påfallande hur många av dessa som på frågan ”Vad skulle du göra om du fick bestämma? ” svarar: ”Jag skulle öppna upp hamnen så att folk kan komma dit”, ”Jag hade gjort Trelleborg till en strandstad i stället för en hamnstad. Den ger inga stora pengar och den tar enorma ytor”, ”Området mellan Ångkvarnen och stationen är en parkeringsplats för lastbilar. De kunde stå nordväst om stan så människor kunde flanera i hamnen”, ”Jag hade gjort hamnen tillgänglig för människor och jag hade sett till att befintliga infarter byggts in i hamnen.”

Detta säger människor som älskar Trelleborg och inte vill staden något illa.

Nu är pirarmarna byggda,dock utan ritningarnas öppning mot Inre nyhamnen! Blänkande vattenytor söder om Glasbruksgatan är snart ett minne blott. Planerna visar en yttre ringväg med östlig hamninfart. Det tar 20–30 år att få den byggd, oklart vem som ska betala. Under tiden fortsätter lastbilarna köra in från väster, allt enligt miljödomen. Men det finns möjligheter att göra något redan nu. En infart över västra industriområdet med tunnel i västra korset och nedsänkt väg vidare mot hamnen skulle kosta betydligt mindre och förbättra förhållandena redan nu.

Att Sjöstaden skulle stå klar 2030 är inte realistiskt, särskilt som ingen tycks arbeta med planerna. Hamnbolaget tar det planeringsutrymme som samhällsbyggnadsnämnden inte axlar och blandar bort korten mellan hamnen och sjöstaden. Hamnen är en industriell och kommersiell verksamhet där man vill ställa upp trailers så effektivt som möjligt. Hamnen har inte som sitt intresse att öppna upp hamnområdet för trelleborgarna. Hamnens uppdrag är inte heller att skapa en trevlig och attraktiv stad att bo och arbeta i. Men det måste vara kommunpolitikernas intresse, ambition och yttersta mål!

EU:s hamndirektiv om stängseloch säkerhet säger inte att det instängslade området måste vara så stort. Det går att öppna upp en gångbro över till Mittelbron. Det går att skapa en passage för gående och cyklande till Inre nyhamnen. Det går att ordna lastbilsuppställning i västra industriområdet i stället för i västra hamnen som idag. Då frigörs stora ytor som kan användas till en dynamisk blandstad. Det finns ett nu och det finns ett sedan. Långsiktig planering behövs men hindrar inte enkla åtgärder under tiden. Dagarna rinner som guld mellan våra fingrar.

Madeleine Brandinär arkitekt och författare.