Madeleine Brandin

Den akuta frågan i Trelleborg

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

När man ligger på ett draglakan med en kanyl i armen är man inte så kaxig.

Det är då många icke troende ändå ber en bön. Trelleborgs lasarett som styrs av Region Skåne har varit i blåsväder. Än ska delar av akutmottagningen läggas ned, än ska den vara i drift. Sår, frakturer och bukar tar man sedan juni i år om hand till klockan 16, yrslar och hjärtan till klockan 22. Personalen har reagerat på dålig framförhållning och ryckiga beslut.

Vårdens organisation och ekonomi är komplex och storskalig och svår att tränga in i. För oss invånare i Trelleborg är det viktigt och angeläget att behålla ett välfungerande sjukhus, som kan ta emot och vårda oss, när vi behöver det. Dygnet runt.

Att öppenvårdenutvecklas i anslutning till akutmottagningarna på flera av Skånes sjukhus är goda resultat av gjorda omorganisationer. Men genom att specialisera Skånes olika sjukhus skickas nu patienter kors och tvärs över landskapet. Att transportera gamla multisjuka människor mellan de olika sjukhusen är inte bra. Det är så klart tryggt och skönt att veta att man kan bli omhändertagen på hemmaplan. Ett sjukhus av Trelleborgs storlek innebär en familjär stämning och en lugn atmosfär. Den sjuka känner igen personalen. De anhöriga kan besöka den sjuka.

Trelleborgs lasarett har haft och har ett mycket gott anseende. Under samtal med flera läkare och sjuksköterskor med erfarenhet från både sjukhusen i Malmö och Trelleborg bekräftas att många vanliga sjukdomstillstånd kunde tas hand i Trelleborg. Men de måste skickas iväg. Flera vårdavdelningar har lagts ned, det började med BB 1995, följdes av kirurgi och urholkade vartefter lasarettet. Sjukvården idag lider av systemfel som är lika svåra att vända på som en oceanångare, menade en läkare. Vårdcentralerna är bra, men kontinuiteten mellan läkare och patient saknas många gånger.

Akuten i Malmöär inte ett bättre alternativ för Söderslättsborna, inte heller ur Malmös synvinkel. Att Malmö och Lund har specialistsjukvård och samarbete med närsjukhusen för komplicerade diagnoser är en värdefull tillgång av annat slag.

Region Skåneansvarar för sjukvård, kollektivtrafik, viss samhällsplanering och kultur. För att Trelleborg ska vara en attraktiv stad krävs att det finns regionala funktioner inom orten. Pågatågen kommer äntligen nästa år. Men Trelleborg har förlorat delar av polisnärvaron, tingsrätt, flera avdelningar och dagligt öppethållande på sjukhuset. Trelleborg och Söderslätt får inte mista fler samhällsfunktioner.

Inför regionvalet gäller det att identifiera de partier och politiker som bäst företräder sjukvården för medborgarna i den egna kommunen. Ett välfungerande lokalt sjukhus är guld värt.