Madeleine Brandin

Bara vanligt vatten

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

Du vrider på kranen, fyller ett glas, dricker i djupa klunkar. Så gott! Bara vanligt vatten.

Så är det inte överallt, varken på semestern i Italien eller ännu mindre i Indien kan man dricka vatten utan att riskera magsjuka. Det är en underbar tillgång att ha ett gott och rent dricksvatten direkt i kranen. Som livet självt!

Det är inte att ta för givet. En förorening kan infektera stora mängder rent vatten för lång tid. Bara 3 procent av jordens vatten är sött och merparten av detta är bundet i snö och is. Vi hämtar vatten från grundvatten, från sjöar eller från rinnande vattendrag.

25 procent av Sveriges befolkning har grundvatten. Lika många har konstgjort grundvatten, ytvatten som filtrerats i grusås några veckor, resten använder ytvatten. Råvattnet ska sedan renas beroende på kvalitet med olika metoder som till exempel sandfilter, aktivt kol, kemisk fällning, UV-ljus, ozonbehandling.

Våra storstäder får ytvatten,Stockholm från Mälaren, Malmö från Bolmen, Göteborg från Göta älv. I Trelleborg får vi vårt vatten från Sydvästskånes vittrade kalkberg som leder vatten i sprickor. Det sker en samverkan med Alnarpsströmmen, som är en vattenförande djupt liggande grusavlagring. Ett härligt urtidsvatten från underjorden kan vi glädja oss åt!

Det är kalkhaltigt förstås och man minskar hårdheten i kommunens vattenverk: Trelleborg, Klagstorp, Alstad och Fuglie. Vattenledningsnätet är 47 mil och når ut till 11 300 abonnenter.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och varje år levereras 3,3 miljoner kubikmeter vatten till oss konsumenter. Kranvatten kostar runt 2 öre litern inklusive rening av avloppsvattnet. Flaskvatten kostar 500 gånger mer! Vi är många som av olika skäl bara dricker kranvatten i Sverige.

Trelleborg äromringat av kommuner som anslutit sig till det gemensamma vattenförsörjningssystemet Sydvatten, som hämtar vatten i Bolmen och Vombsjön. Malmö och Svedala sedan länge, Vellinge för några år sedan, Skurup är ny medlem.

Trelleborg måste också snart ta ställning till om man ska fortsätta med att ta vattnet från egna borror eller ansluta sig till Sydvatten. Enligt tekniska nämnden behövs stora utbyggnader och förstärkningar i näten, dels för att ledningarna är gamla, vattenverket är från 1945, dels för att de inte är dimensionerade för en väntad stor befolkningsökning.

Det finns två vägar att gå. Ansluta sig till Sydvatten eller öppna fler egna vattentäkter ner i kalkberget. 18 produktionsborror finns idag, man skulle behöva komplettera med 5 till. Detta ska nu utredas. Många skäl finns för att fortsätta att ha eget vatten. Kommunen kan då själv styra över ekonomin. Storskalighet innebär alltid en extra sårbarhet. Och inte minst – att ha grundvatten är en kvalitet i sig. Inte vill vi dricka ytvatten från Bolmen eller Vombsjön när vi har en egen ädel råvara!

Madeleine Brandinär arkitekt och författare.