Madeleine Brandin

Baltiskan på Söderslätt

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

Skytts häradsgille hade årsmöte på Tegelberga häromkvällen.

För några veckor sedan hade Fuglie – Steglarps byalag årsmöte i byn. Jag vet för jag var inbjuden att prata om min senaste bok. Det finns aktiva byalag i Fru Alstad, i Gärdslöv och Skåre och runt om på Söderslätt. Tillsammans rensar man bäckar, klipper häckar, spelar boule och lyssnar på föredrag. Det är underbart och ganska okänt.

Skytts häradsgilleingår med 13 andra häradsgillen och 25 sockengillen i Hushållningssällskapet Malmöhus. Syftet är att främja en levande landsbygd där människor kan arbeta, leva och bo genom att utveckla livskraftiga lantbruk och bistå oss som gillar mat med kunskap om skånsk matkultur. Trots denna vitalitet är verksamheten okänd för de flesta trelleborgare. Här finns mer att upplysa om i ”matlandet Trelleborg”.

För hundra år sedan ordnade Hushållningssällskapet en stor lantbruksmässa i samband med Baltiska utställningen i Malmö. ”Baltiskan” var en enastående händelse, en stad i provinsen fick och lyckades 1914 bygga en internationell utställning.

Staterna runt Östersjön var då bara fyra, Ryssland, Tyskland, Danmark och Sverige. Finland, Polen och de baltiska länderna var inte självständiga. Utställningen visade framsteg inom teknik och industri samt konst och konsthantverk.

Det fanns också ett särskilt hus för kvinnor och tillställningen kom att bli en milstolpe för kvinnorörelsen. Arkitekt Ferdinand Boberg ritade utställningsbyggnaderna som en dröm i vitt. Inför hundraårsjubileet har boken ”Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna” givits ut. Den kommer att följas av ett stort antal evenemang i Pildammsparken och på olika museer i sommar.

Under nio dagar i juni1914 visade Hushållningssällskapet jordbruksmaskiner, över tusen djur som nötkreatur, svin och fjäderfä, trädgårdsskötsel, jakt och fiske, mejeriinventarier, linberedning, demonstrationsparceller med bland annat timotej, rovor, klöver. Från Söderslätt fanns flera inslag.

Så inträffade det. 28 juli bröt första världskriget ut och Tyskland och Ryssland fick bråttom att packa ihop. Resten av utställningen stod kvar ännu några månader. Byggnaderna auktionerades sedan ut och kom att hamna på oväntade platser och i överraskande sammanhang. Inte minst på Söderslätt, till exempel på Jordberga och i St Beddinge.

Inte bara i Malmö utan även på närmare håll, på Rustibusa i Klagstorp, planeras en utställning om denna märkliga resa från Baltiskan till Söderslätt. Den öppnar i maj och är ett bevis på landsbygdens än idag starka kraft. Trelleborg behöver Söderslätt mer än man tror! Därför behöver Söderslätt synas mer och ta mera plats.