Madeleine Brandin

Avisning på gång i Trelleborg

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

På Amsterdams flygplats Schiphol, möter jag plötsligt Trelleborg. FMT står det på gångbryggan från flygplanet in till ankomsthallen.

Landgångsbryggorna är tillverkade just i Trelleborg. Ett annat trelleborgsföretag, Safeaero, hade dessförinnan medverkat till resan genom att bygga de stora fordon som avisar flygplansvingar.

Sommartid, semesterresa. Resan gick vidare från Schiphol till en hyrd liten kanalbåt i nordöstra Frankrike. Grus, kol, timmer. Sådana varor forslades över Europa i stor tunga pråmar först dragna av människor och hästar, sedan av små ackumulatoreldrivna lok. Först på Europas stora floder, men hur komma över bergen?

Lyfta, bära. Vatten som bärare! Så projekterades och byggdes under 1800-talet de stora kanalerna med sinnrika slussystem. Så sent som 1969 byggdes Europas högsta sluss, 16 meter, på Canal de la Marne au Rhin nära Strasbourg.

Transportbehovet har alltidvarit en motor för den industriella utvecklingen. Järnvägsnätet byggdes ut kring förra sekelskiftet. Idag är det vägar för lastbilstransport som dominerar. Ingenjörskonsten har utvecklat samhället. Allt byggdes förr för hand, sten för sten. Som människor har slitit och burit, grävt tunnlar, skyfflat jord, murat valv! Så vackra konstruktioner och byggnader, vi tittar, beundrar och förundras.

Industriarbete och ingenjörsutbildning är idag inte lockande. Andra arbeten, som inom media och handel står högre i kurs. Industriarbetarstad. Det låter inte något vidare. Varför? Ja, det låter som avsaknad av kultur, torftigt butiksutbud, tungt kroppsarbete. Det är inte hela sanningen.

I industristaden Trelleborg finns idag en avancerad högteknologisk industri. Industriarbete är idag ofta bättre betalt och är inte längre tungt och smutsigt som på forna tiders gummifabrik eller Kockumsvarv. I Trelleborgs kommun finns flera multinationella industriföretag, och Trelleborg AB har fortfarande kvar sitt huvudkontor i staden. Många invånare i kommunen har ingen aning om detta, att namnet Trelleborg finns över hela världen.

Det är dags att sluta skämmasöver att vi bor i en industristad utan i stället vara stolta över vår industrihistoria och ingenjörskonst. Det är industrialiseringen som givit välståndet. Det är tack vare ingenjörerna som vi har varmt i husen, vatten och avlopp, tåg, bilar och flygplan, det är tack vare maskinerna vi lever ett bekvämt liv. Maskinerna har förorenat miljön, men energibesparingar och reningsanläggningar kommer också genom tekniska uppfinningar. Industriarbetarstad, det är dags att uppvärdera uttrycket. En historia av uppfinningar, industrialism och ingenjörskonst är minst lika intressant som historia med borgar, kyrkor och korsvirkeshus.

Trelleborg har en spännande industrihistoria med vackra byggnader i tegel och gjutjärn och en nutid med vitala och varierade teknikföretag.

Madeleine Brandinär arkitekt och författare.