Madeleine Brandin

Att sitta fast i det gamla

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

Vår bild av världen är föråldrad.

I en undersökning gjord 2013 genom institutet Novus svarade svenskarna fel på bland annat följande frågor. Hur många procent av världens ettåringar får mässlingsvaccin? Av alternativen 20, 50 och 80 procent, var det bara 10 % av svenskarna som visste att 80 procent har fått mässlingsvaccin. Vad är medellivslängden för hela världens befolkning idag? Undersökningen visar att bara 22 procent av tusen tillfrågade hade rätt av svarsalternativen 50, 60 och 70 år. Rätt svar är 70 år. Under 1960-talet födde världens kvinnor i genomsnitt 5 barn. I dag är motsvarande siffra 2,5 barn.

För 30 år sedan var världen annorlunda mot i dag. Det säger Hans Rosling, läkare och professor i internationell hälsa och ordförande i stiftelsen Gapminder. Men vi svarar fortfarande så som det var då. Antalet döda i krig har minskat och andelen extremt fattiga har gått brant ned de senaste 20 åren. Men i båda fallen gissar svenskarna att utvecklingen gått åt andra hållet. Världen är helt enkelt bättre än vi tror.

Det betyder inte att det inte längre finns väldigt många människor i absoluta tal som lever under eländiga förhållanden. Men det är ändå angeläget att vi förstår hur världen förändras. På den afrikanska kontinenten bor idag ungefär en miljard människor. Där finns också 800 miljoner mobiltelefonabonnemang.

Jul- och nyårshelgerna bjöd på åtta radioprogram "Vinter i P1” med olika värdar. Hans Rosling var en av dem. Bodil Jönsson en annan. Hon är fysiker, författare och professor emerita och hon pratade om det oerhörda i att inte bara få leva i vår tid utan också få bli gammal under denna. Det skriver hon om i sina senaste böcker ”Tid för det meningsfulla” och ”När horisonten flyttar sig”. Hon engagerar sig i frågor kring åldrande och visar att vi har fullt med fördomar och förutfattade meningar om detta. Hon uppmuntrar oss att byta ut orden ”trots allt” mot ”just eftersom”. Trots att Olof är 90 år kan ha få ett glas vin till maten. Det är obegripligt att man kan säga så. Det är också skillnad att tänka att ”trots att jag är så gammal” mot ”just eftersom jag är så gammal har jag stora möjligheter att...”

Vi kompenserar dålig syn med glasögon, våra hjärnor förnyas, vi hör bättre, rör oss bättre, har mindre ont, sover bättre och kan därför vara mer kreativa än förr. Begreppet anställningsbar borde bytas ut mot anställningsvärd. Meningsfullt arbete kan inte alltid delas in i lönearbete och frivilligarbete. Det tangerar andra nu aktuella diskussioner om arbete, hobby och medborgarlön.

Flexibel pensionering, äldrevård och arbetslöshet lär höra till årets valfrågor. Min nyårsönskan är att 2014 blir ett år då vi kan våga inse att världen förändras. Och att Trelleborg och Söderslätt också kan förändras.