Ledare

Vem har lokalt ansvar för tryggheten?

Ledare Artikeln publicerades
Lokala poliser löser brott.
Foto:Janerik Henriksson / TT
Lokala poliser löser brott.

Polisen genomgår sin största omorganisation på 50 år. Den kommer att misslyckas.

Den 1 januari 2015 blev 21 länsvisa myndigheter en polismyndighet. Rikspolischef Dan Eliasson utsågs till operativt ansvarig i rakt nedstigande led. Än en gång ska polisen bli synligare, ett politiskt löfte som alla partier skriver under på.

Krister Thelin, domare och tidigare moderat statssekreterare på Justitiedepartementet, menar att reformen är dömd på förhand. Polisens närvaro i samhället måste byggas nerifrån och upp, inte tvärtom. Fler poliser är ingen universallösning om poliserna befinner sig på fel plats.

Polisen har varken ekonomiska resurser, eller personliga incitament, för en permanent närvaro i utanförskapsområden och på landsbygden. Duktiga poliser försvinner för att göra karriär som utredare bakom ett skrivbord. Väktare kallas in i polisens frånvaro. Invånarna upplever att rättsstaten abdikerar när buset ges fri lejd.

I den nya Timbro-rapporten "Med polisen i centrum" lyfter Thelin ett förbisett problem: Bristen på lokalt politiskt ansvar för befolkningens trygghet. Polischefen svarar inte inför ett kommunalråd, som i sin tur svarar inför väljarna. En dålig parkbelysning betraktas inte som en polisiär angelägenhet, även om den bidrar till att skapa otrygghet.

Enligt Thelin är lösningen en sorts uppdatering av den patrullerande ordningspolisen. Poliser som bekämpar mängdbrott som skadegörelse och stölder ska vara rekryterade på orten och polischefen direkt underställd ett ansvarigt kommunalråd. Inrikesminister Anders Ygeman (S) är inne på ett liknande resonemang genom sin idé om en frivilligkår på landsbygden (Dagens Samhälle 7/2016).

Förslagen om fler kommunala poliser innehåller en inbyggd gränsdragningsproblematik mellan stat och kommun som måste analyseras mer, men framväxten av privata vaktbolag och direkta medborgargarden uppstår inte utan anledning. Det är inte kortare beslutsvägar, tydligare ansvarsutkrävning och ett högt förtroende bland allmänheten som kommit att känneteckna Dan Eliassons centraliserade polisorganisation.