Ledare

Utbilda inte rätt ut i arbetslöshet

Ledare Artikeln publicerades
Bra om fler pluggar.
Foto:ANDERS WIKLUND / TT
Bra om fler pluggar.

Sverige är ett av de länder där högre utbildning lönar sig minst. Därför väljer många studenter universitets- och högskoleutbildningar som de tycker är roliga, inte som ger goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Så kan forskningsnätverket Entreprenörskapsforums senaste rapport ”Utbildningspremie och kompetensförsörjning – effekter för matchningsproblematiken på arbetsmarknaden?” sammanfattas. För att råda bot på att både arbetslösheten och antalet vakanser skjuter i höjden, trots att andelen högutbildade har dubblerats sedan början av 1990-talet, föreslås ökad lönespridning och mindre progressiva inkomstskatter.

Det är inte fel i sig. Däremot är det tveksamt om det kommer att locka ungdomar att läsa till tandläkare och ingenjörer i stället för till beteendevetare och kommunikatörer.

Därför kan lösningen inte bara vara att skapa morötter för att fler ska välja ”rätt”. Minst lika viktigt är att skattepengar inte används för att massutbilda människor rakt ut i arbetslöshet, eller till att ta jobb som inte motsvarar deras kompetens, vilket är fallet i dag. Antalet som läser samhällsvetenskap och humaniora är betydligt fler än arbetsmarknaden kan fånga upp, samtidigt som arbetsgivare skriker efter högskoleingenjörer, kemister och biomedicinska analytiker.

Tvärtemot vad man kan tro, om man lyssnar på politiska debatter, menar många företag att deras möjligheter att expandera snarare hämmas av att de inte hittar rätt kompetens, än av anställningsregler, skatter och lönenivåer. Förutom att det är tråkigt för arbetsgivare som inte kan anställa, och för arbetslösa som inte kan anställas, betyder det att Sveriges tillväxt hade kunnat vara ännu högre om matchningen mellan utbildning och efterfrågan hade fungerat.

Det är något att ta fasta på för den som strävar efter Europas lägsta arbetslöshet.