Ledare

Trelleborgs kommun har inget lärt sig

Ledare Artikeln publicerades
Petter Birgersson, politisk redaktör
Foto:Bass Nilsson
Petter Birgersson, politisk redaktör

Den som trodde att kommunledningen lärt sig något av den hårda kritiken mot tillsättandet av nya höga chefstjänster har fel. Man avser att köra på som förut.

Utgångspunkten för kommunledningen i Trelleborg är att det är rätt att skapa och tillsätta nya chefstjänster utan en öppen rekryteringsprocess.

Revisionens rekommendation om att utlysa tjänsterna externt, anser sig inte kommunen behöva följa.

Den styrande kvartetten ställer sig bakom den tjänstemannaskrivelse som svarar på revisionens hårda kritik. I skrivelsen heter det att ”det finns inga formella krav på att tjänster ska annonseras som ’platsannonser’. Eftersom rekryteringarna skett internt har information om tjänsterna anslagits i enighet med 6 f § Lagen om anställningsskydd.”

Det är förstås bekvämt ur arbetsgivarsynpunkt att inte behöva krångla till anställningsförfarandet när man redan har en bra kandidat i brorsans kompis eller den gamla studiekamraten.

Och så kan man tänka när det handlar om ett privat företag. Men kommunen är ingen privat arbetsgivare. Det är en myndighet som finns till för medborgarna, på medborgarnas uppdrag med medborgarna som finansiärer.

Då är det också självklart att det ska råda största möjliga öppenhet kring skapandet och tillsättandet av tjänster.

Men så tänker alltså inte Trelleborgs kommun. Där ser man sig som vilket bolag som helst:

”Det är till exempel en styrka för en arbetsgivare och dennes varumärke att kunna befordra befintliga medarbetare, även till chefstjänster, utan att de söker tjänster i konkurrens med andra. Arbetsgivaren bör även kunna genomföra renodlade searchprocesser (headhunting) till både chefstjänster och specialisttjänster.”

Att vilja undvika offentlighet genom att använda headhunting till chefstjänster har att göra med att man är rädd att vissa drar sig för att söka tjänster där namnet blir offentligt. Men även där överväger allmänhetens rätt att till insyn.

Att skapa nya chefstjänster och tillsätta dem med tidigare politiker utan att utlysa dem i konkurrens är att ta ytterligare ett steg. Det öppnar för att använda anställningar som en del i ett politiskt spel. Bara misstanken om att det kan ske är nog för att inte agera på det viset.

Trelleborgs kommun är den viktigaste myndigheten för sina medborgare. Då ska också öppenhet vara ledstjärnan. Där kan man tala om ett lämpligt ”varumärke” för en kommun.