Ledare

Trelleborg kan bättre

Ledare Artikeln publicerades
Fira företagsrankningen lagom eldigt.
Foto:Foto: Bertil Ericson / TT
Fira företagsrankningen lagom eldigt.

Trelleborg stiger i näringslivsrankningen. Men låt det bara vara början på ett hårt arbete för att stärka företagandets förutsättningar.

Svenskt näringslivs företagsrankning är inget vetenskapligt facit på hur bra det är att driva företag i en kommun. Men rätt hanterat ger enkäten och statistiken en vägledning till kommunerna om vad de kan arbeta med för att förbättra näringslivets förutsättningar. De enskilt stora skutten upp och ner bör man lägga mindre vikt vid, medan mer kraft kan läggas på att analysera trenderna.

Trelleborg har under många år harvat långt ner i rankningen. Trist för den tidigare femklövern, med nuvarande näringslivschefen Ulf Bingsgård som kommunstyrelseordförande, var att Trelleborg sjönk för varje år, helt emot den utstakade ambitionen. De senaste åren har det gått en bit uppåt, och ett ännu tydligare steg har tagits nu – även om plats 170 av 290 inte är något att skryta om i något sammanhang.

Den punkt som tydligast har förbättrats de senaste åren är betyget för kommunikationer. Först med invigningen av motorvägen till Vellinge och nu med Pågatågen blev det lyft i det betyget. Där har ju faktiskt gamla femklövern rätt att ta åt sig en del av äran.

Tydligen menar också företagen att kommunen har blivit betydligt bättre på att inte konkurrera med privat företagsamhet, och det vore ju väl om det finns grund för det höjda betyget.

Tjänstemännens och politikernas attityd till företagande får också något högre betyg än tidigare, men fortfarande är det långt till toppen.

Även omdömen på andra områden har förbättrats, men kasten är ibland så tvära att det är svårt att hitta någon given förklaring till dem.

Trelleborg har mycket kvar att göra på näringslivsområdet. Och det hänger inte enbart på en tjänsteman, Ulf Bingsgårds tjänst gör i sig ingen skillnad om inte hela organisationen i kommunen ställer om till att tänka i servicetermer och se företagandet som en förutsättning för välfärd.

Den inställningen blir tydlig exempelvis i politikers uttalanden om företags roll i den offentliga servicen. Talar man om att skol- och hemtjänstbolag enbart är vinstjägare är det en tydlig signal om vad man tänker om företagsamhet över huvud taget.

Andra variabler är de statistiska. En del av dem har lokalpolitikerna viss makt över, som skatten. De skånska kommunerna ligger generellt lågt när det kommer till kommunalskatt. Men det påverkas av att Region Skåne ligger lägre än de flesta andra landsting. Den konkurrensfördelen riskerar dock att urholkas de kommande åren, när regionen står inför stora investeringar.

De flesta av dem kommer att hamna i västra Skåne, vilket också gör att söder tappar den extra skjuts åt näringslivet som offentliga investeringar ger.

Där måste kommunerna utanför stråket Malmö/Lund/Helsingborg gemensamt agera hårdare för att övriga delar av Skåne också ska få sin del av allt från kommunikationer till sjukvård. Som det är nu tippar Skånekartan väldigt åt väster.

Trots de senaste årens befolkningstillväxt har Trelleborg långt mycket mer potential än vad som hittills har uppfyllts. Medborgarna har rätt att ställa stora krav på tjänstemän och politiker i de här frågorna. Trelleborg har alla förutsättningar att vara en av Skånes framgångsrikaste kommuner, på alla områden.

Det får varken andras gamla fördomar eller egenodlad självgodhet sätta stopp för.