Ledare

Tidningens utmaningar

Ledare Artikeln publicerades

Trelleborgs Allehanda är i ständig utveckling. Här presenteras tidningens utmaningar tillsammans med en historik och en kort rapport från framtiden.

”Den lokala tidningen skapar en lokal identitet.” Det säger massmedieforskaren Lennart Weibull som under en längre tid studerat den skånska mediemarknaden. Men det är också tvärtom menar han, lokala dagstidningar bygger på lokal identitet.

Det är med andra ord en ständig växelverkan mellan en stads identitet och dess tidning. Men då handlar det också om att verkligen ta ett helhetsgrepp, att tidningen fyller ut hela den lokala identitetskostymen.

Att lokala nyheter är värdefulla för människors orientering är det idag ingen som tvivlar på. Men så har det inte alltid uppfattats. På 1960-talet fanns det debattörer och författare som tyckte att landsortstidningarna var provinsiella i en lätt nedsättande betydelse och att de lokala nyheterna trängde ut större viktigare internationella frågor. Den uppfattningen finns inte idag. Men för att verkligen ge läsarna en bra orientering bör man sträva efter att utifrån det lokala perspektivet också spegla globala skeenden. Det kan vara en viktig uppgift för en lokaltidning.

Det finns en annan viktig växelverkan för en tidning, att hela tiden få in nya läsare i takt med att man förlorar gamla. För närvarande har den prenumererade morgontidningen en mycket stark ställning i Skåne, enligt Lennart Weibull. De närmaste åren håller den här trenden i sig, men det finns orosmoln. Idag är det fyrtiotalisterna som till en stor del bär upp prenumerationerna och de är uppvuxna med tidningar. Den yngre generationen växer inte upp med morgontidningar på samma sätt och lär vara svårflörtade som prenumeranter när de blir äldre. Det hör också till att det lokala perspektivet inte intresserar yngre läsare. Men, intresset för det lokala kommer med barnen, konstaterar Lennart Weibull.

Trelleborgs kommun har de senaste tio åren ökat från 35 000 invånare till 42 000. Inflyttningen väntas öka ytterligare med tio procent det kommande decenniet. Trelleborgs Allehandas kanske största utmaning ligger just i detta – att de nyinflyttade börjar prenumerera på tidningen. För att lyckas med detta är det viktigt att de nya kommuninvånarna får en känsla för sin nya hemkommun. Men frågan är vilken identitet de har i en Öresundsregion som växer sig allt starkare. Därför är det troligen av största betydelse för tidningen att stärka den lokala identiteten.

Detta kan troligen bäst göras genom att satsa på Söderslätt med sina byar och sedan därifrån vända blicken in mot tätorten. För att tidningen ska överleva måste hela kommunen få vara med i tidningen.