Ledare

Skuggad allians

Ledare Artikeln publicerades

Fler offensiva åtgärder behövs för att sänka ungdomsarbetslösheten.

Att utbildas för jobben eller att underlätta för nya jobb att bildas. Så förenklat kan skillnaden mellan Socialdemokraterna och den borgerliga alliansen beskrivas för tillfället. I centrum har vi nästa generation som ska försörja Sverige, ungdomarna. Allt för många unga människor saknar ett arbete. Man kan beskriva problemet som att jobben finns men att arbetsgivarna inte hittar rätt kompetens. Eller så är ungdomarna för dyra att anställa.

För knappt två veckorsedan presenterade finansminister Anders Borg (M) regeringens vårbudget. Den innehöll få skarpa förslag med hänvisning till ett osäkert ekonomiskt läge. Svaret från oppositionspartierna lät inte vänta på sig. I veckan har S, MP och SD, presenterat delar av sina skuggbudgetar. Ett gemensamt tema är den höga ungdomsarbetslösheten.

För att underlätta för arbetsgivare att anställa har regeringen infört en halvering av arbetsgivaravgiften för unga människor och sänkt restaurangmomsen.

Socialdemokraterna anser att detta är mycket dyra satsningar som inte ger det önskade resultatet. Genom att ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften och den sänkta krogmomsen menar partiet att det frigörs 26 miljarder kronor till andra, riktade åtgärder.

Sverigedemokraterna ärinne på samma linje som S och skriver på DN Debatt (25/4) att det nu finns en majoritet i riksdagen mot den sänkta arbetsgivaravgiften. Partiet svänger därmed i frågan och säger att ungdomsrabatten är felriktad. Men det viktigaste signalen från partiet är egentligen ett annat, man vill bjuda in sig till den samlade oppositionen. Det var en invit som Stefan Löfven genast avvisade. Han menade att partiet lägger en komplett budget.

”Vill de rösta på vår budget är det jättevälkomna att göra det”, sa han till DN.

Miljöpartiet har sin egen linje. Partiet vidhåller att den sänkta arbetsgivaravgiften ska tas bort men har ändrat sig om den sänkta restaurangmomsen. Den vill man nu behålla, och till och med utöka.

Svensk inrikespolitik ståroch väger. Alliansregeringen har tappat mycket av sitt tidigare initiativ, främst på grund av att man regerar i minoritet, samtidigt som oppositionspartierna blir allt mer splittrade. Efter att Stefan Löfven blev ny partiledare för Socialdemokraterna har partiet gått upp kraftigt i opinionen och utmanar nu på allvar alliansen.

Det finns bara ett gott råd till regeringen, det är dags att öka takten. Förvisso är det är viktigt att ta ansvar för att statens finanser är i gott skick med det får inte bli en ursäkt för att inte ta sig an de problem som finns.

Den höga ungdomsarbetslösheten är ett hot mot Sveriges framtida tillväxt och måste bekämpas med alla medel. Det måste bli enklare, inte svårare, för arbetsgivare att anställa unga människor.