Ledare

Sandberg: Sjöstedts demokratiska problem

Ledare Artikeln publicerades
Nils-Eric Sandberg
Nils-Eric Sandberg

Ledaren för Vänsterpartiet, som de kallar sig efter de socialistiska diktaturernas sammanbrott, säger i en TT-intervju 16/1 att partiet vill vara med i en rödgrön regering. ”Målet är en regering där varken borgerliga partier eller Sverigedemokraterna ingår.”

Men här finns kanske ett problem. Det handlar om väljarna. De brukar ju i det här landet vara med om att utse en ny regering. Och väljarnas beteende är ofta svårbestämt. Vi har ju ingen central instans som kontrollerar det. Utan människor får rösta precis som de vill – även om detta inte alls skulle passa Sjöstedt.

Sjöstedt vill ha bort friskolorna och privata välfärdsföretag. Hans parti ska gå till val på att kräva kortare arbetstid. Riksdagen ska besluta om ”förkortad normalarbetstid.”

Detta är vad Sjöstedt vill. Och alla i landet ska få de villkor Sjöstedt vill ha. Vad de enskilda individerna vill är en fråga han aldrig ställer sig. Den har för honom inte ett ögonblicks relevans. Han är ju socialist, och van att i hans samhälle är det han som bestämmer. Att låta de enskilda individerna bestämma är för honom en fullständigt främmande tanke.

För Sjöstedts gamla partivänner i östdiktaturerna var detta inget problem; de bestämde hur väljarna skulle rösta. Men möjligheten finns att väljarna röstar in en icke-socialistisk majoritet. Hur ska Sjöstedt och hans parti hantera detta? Det strider ju mot partiets målsättning. Problemet, från Sjöstedts synpunkt, måste vara att folk får rösta som de vill.

Jag kan bara råda Sjöstedt att gå till närmsta bibliotek -det är där det finns böcker – och läsa vad hans gamle partikamrat Jörn Svensson skrev 1977, just om problemet med väljarnas valfrihet. Jörn Svensson var partiets talesman i ekonomiska frågor.

Jörn Svensson publicerade 1977 en bok som heter ”Du skall ta ledningen och makten”. Löntagarna ska ta kontrollen över de företag de arbetar i. Men det finns gränser för vad löntagarna – och alla andra – får göra i Jörn Svenssons land.

Ty, skriver han:

”I det socialistiska Sverige ska det vara olagligt att väcka frågan om inskränkning eller raserande av det beslutssystem socialismen byggt upp och om ersättande av detta med ett beslutsystem i kapitalistiska former.”

Detta kan bara betyda att i det socialistiska Sverige får endast socialister ha rösträtt. Det måste Jörn Svensson införa för att få garanti för att ingen ändrar det system han byggt upp. Och då har han fått ordning på landet.

Kanske Sjöstedt ur den boken kan få uppslag till hur han ska hantera problemet med opålitliga väljare.