Ledare

Så försäkrar sig alliansen om valseger

Ledare Artikeln publicerades

Det är i allmänna val vi väljer våra politiska företrädare till den högst beslutande församlingen i landet. Då måste också riksdagens beslut följas och verkställas. Det uppdraget har regeringen.

När socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) på torsdagen meddelade att regeringen svänger i frågan om sjukförsäkringen sker det under galgen – två gånger har riksdagen gett regeringen bakläxa och krävt att man återgår till det tidigare arbetsmarknadsbegreppet. Det är en smärtsam påminnelse om att regeringen regerar i minoritet.

Stötestenen har varit vilken arbetsmarknad en arbetstagare ska bedömas mot efter 180 dagars sjukskrivning. Här finns det två arbetsmarknadsbegrepp, regeringens ”den reguljära arbetsmarknaden” och det tidigare använda ”normalt förekommande på arbetsmarknaden”.

Ulf Kristerssons nya beskedär att man återgår till den förra och snävare definitionen av arbetsmarknaden, det vill säga att prövningen av en sjukskriven persons möjlighet att börja arbeta igen ska göras mot vilka arbeten som faktiskt finns. I dag omfattas totalt 3?000 sjukskrivna av förändringen, personer som har arbetsförmåga men inte kan gå tillbaka till sina gamla jobb.

Det var den samlade oppositionen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som fällde regeringen i riksdagen. På torsdagen välkomnade företrädare från S, MP och V Ulf Kristerssons besked men frågan är vad det innebär i praktiken.

”Vi gör bedömningen att det här kommer att få begränsad betydelse”, säger Ulrika Persson, chef för sjukförmåner på Försäkringskassan till TT.

Trots att regeringen länge och väl kämpat emot en förändring kan skillnaden mellan de olika begreppen betecknas som hårklyverier. Ändå är inte striden om sjukförsäkringarna över. Företrädare för S, MP och V sa till Ekot igår att man vill ser fler förändringar.

Ändringar i sjukförsäkringenär inte lätta att göra utan att enskilda personer påverkas. Dessutom är Försäkringskassan en stelbent myndighet i behov av förnyelse och av ökat förtroende hos allmänheten. Alliansen har en bra utgångspunkt i sin reform av sjukförsäkringen, att ta avstamp i arbetsförmågan. Man lyfter fram möjligheterna hos varje sjukskriven individ, inte problemen. På den vägen ska man fortsätta.

Därför är det viktigt att man kommer till skott om sjukförsäkringen och avgör frågan i god tid före nästa val, antingen genom ett förslag som vinner brett stöd i riksdagen eller genom en uppgörelse med något av oppositionspartierna.

Om alliansen vill försäkra sig om en valseger 2014 är det ett dåligt recept att gå till val med uppenbara problem i sjukförsäkringen.