Ledare

Rätt att välja äldreboende handlar om respekt

Ledare Artikeln publicerades
Valfrihet är också välfärd.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Valfrihet är också välfärd.

Våra äldre ska inte behandlas som kunder. Så lyder ett vanligt argument från de – främst vänsterpartister men också många socialdemokrater – som motsätter sig privata alternativ inom äldrevården.

Regeringen planerar ett förbud mot vinster i äldreomsorgen, med de äldres bästa som argument. Ordet ”kund” för tankarna till kommers, vinstmaximering och råkapitalism. Det är begrepp som inte hör hemma i behandlingen av våra äldre. I stället ska omsorg, omhändertagande och respekt för individuella behov vara vägledande, enligt de privata alternativens kritiker.

Men den som är mer intresserad av kvaliteten på landets äldreboenden än av att vinna ideologiska strider i riksdagen bör läsa Socialstyrelsens nya enkätundersökning. I 2017 års undersökning har 92 procent av de tillfrågade äldreboendena svarat. De privata alternativen slår de kommunala på 18 av 27 punkter. Det gäller bland annat rutiner som rör planeringen av vård på plats och medicineringar.

Att privata äldreboenden generellt sett håller hög kvalitet är dock inget nytt. Enligt en undersökning som Östersunds kommun beställde 2014 är de privata alternativen bättre, särskilt när det kommer till planering och kostnadseffektivitet. De som valt privata alternativ var lika nöjda, men till en lägre kostnad.

Självklart finns enstaka privata utförare som inte levererar tillräcklig hög kvalitet. Men man får inte glömma att det i allra högsta grad även gäller kommunal verksamhet. Dessutom har en rad myter om privat äldrevård etsat sig fast i det politiska medvetandet. Ett sådant exempel är den så kallade Caremaskandalen, där företaget anklagades för att väga de äldres blöjor för att spara pengar och gynna ägarna. I själva verket sker blöjvägningen på rekommendation av Socialstyrelsen som ett sätt att hitta rätt inkontinensskydd. Ändå lever myten vidare.

Att garantera de privata äldreboendenas överlevnad handlar ytterst om att låta äldre välja boenden som passar dem. Tiden då alla skulle in på det kommunala hemmet med linoleumgolv, förbud mot att ta ett glas vin och noll chans att påverka den egna boendesituationen är över. Att ge äldre en möjlighet att själva bestämma är om något ett sätt att behandla människor med respekt. Och då behövs de privata alternativen.