Ledare

Parkering för smart småstad

Ledare Artikeln publicerades

Det är rimligt att det kostar att parkera centralt. Men småstäderna måste passa sig för att driva bort besökarna.

Parkering är ett hett ämne i de flesta städer. Den allmänna trenden är att ta ut mer avgifter och hålla bilisterna borta från centrum. För kommunerna är avgifter – och inte minst parkeringsböter – ett sätt att fylla på kommunkassan. För en tillfällig besökare är det ofta svårt att hålla reda på lokala parkeringsregler, vilket ger goda möjligheter till förtjänster åt kommunen och för leverantörer av parkeringssystem.

Den nu dominerande idén är att det ska kosta att parkera, och gärna mycket. Malmö är ett exempel på den strategin. Parkeringskostnaderna är extremt höga, 20-25 kronor i timmen kostar det i centrumnära läge. Malmö är i allmänhet medvetet ogästvänligt mot bilisten, det är en kurs fastlagd från det rödgröna stadshuset som manifesteras i cyklister och gångtrafikanters trafikbeteende.

Även mindre städer tar efter de större städerna, Ystad har höga parkeringsavgifter i centrum och har även infört avgifter i halvcentrala lägen som hamnområdet. Det betyder att bostadsområden där det fortfarande är avgiftsfritt används av arbetspendlare, som runt lasarettet i Ystad.

Trelleborg har haft en betydligt generösare attityd till parkering. Just nu är den gamla busshållplatsen i centrumnära läge, Övre, fri för parkering. Det utnyttjas inte minst av arbetspendlare. Och även för den som ska vidare från Trelleborg med tåget är det lätt att parkera om man är beredd att gå några hundra meter.

Men de generösa parkeringsreglerna är tillfälliga. Övre ska bebyggas och antalet parkeringsplatser för nybyggnation har dragits ner, i en förhoppning om att hushållen inte ska vara lika bilberoende i framtiden. Med tanke på att bilförsäljningen slagit nya rekord de senaste åren är det en kalkyl som kan ifrågasättas – i högkonjunktur ökar allt resande, såväl kollektivt som privat, och de flesta ägnar sig åt båda varianterna i olika omfattning.

En parkeringsutredning har föreslagit att Trelleborg ska bli mer som Ystad. Skälen är främst ekonomiska, precis som privata markägare ska kommunen ta betalt direkt av användarna och stärka kommunkassan. Utredningen i Trelleborgs fall baseras i hög grad på slutsatserna i en snart tio år gammal studentuppsats från Lunds tekniska högskola. Den är inte skriven med Trelleborg som utgångspunkt utan för att ge en mer allmän bild av hur parkeringsregleringar påverkar handeln i centrum. Uppsatsförfattarna tar dock Kalmar som exempel, en något större stad med ett historiskt centrum som under sommartid drar fler turister än Trelleborg.

Slutsatserna i tjänstemannautredningen I Trelleborg är de väntade och går helt efter den rådande trenden, dock med lägre avgifter än i många andra städer. Politikerna i tekniska nämnden är inte lika förtjusta som tjänstemännen och vill ha möjlighet till gratisparkering med p-skiva under en timme i centrumnära läge. Det sista för att tillfredsställa handlare som inte brukar vara förtjusta i parkeringsavgifter, som de menar gör att bilburna konsumenter från omlandet istället dra till de parkeringsvänliga butikerna i externa lägen. Men ofta är det bilpendlare och boende som får uppleva de största svårigheterna och kostnadsökningarna. Man kan utgå från bilisternas jakt efter billiga och gratis parkeringsplatser kommer att fortsätta, och då påverka områdena som ligger precis utanför betalzonerna.

Småstäderna behöver inte förhålla sig till bilismen som de större städerna gör. Att vara ett levande centrum som är tillgängligt även för de omliggande byarna innebär att man måste vara välkomnande till bilen. Småstadens fördel är att det går att ordna detta utan att bilen tar över helt. I de mest centrala lägena är avgifter eller p-skivor med begränsade tider ett bra sätt att få snurr på besökarna. P-skivor med 1-2 timmar parkeringstid gör att man förlorar en del intäkter i kommunkassan, men gör det enkelt för bilisten och medför att fler kronor kan spenderas i butikerna. Snedställda parkeringar på bägge sidor om enkelriktade gator, gärna i alléform, gör att även parkerade bilar smälter in fint. I mer halvcentrala lägen är det fullt möjligt att arrangera bilparkeringar som gör att även bilpendlare kan stå en hel dag till en rimlig penning. Det är också ett bra sätt att välkomna dagsturister utan att göra dem irriterade över höga p-kostnader.

Tiden när det var helt fritt i tid och pengar att parkera i staden är nog slut – även i Trelleborg. Men utgångspunkten för en parkeringspolicy i en småstad bör vara smidigheten och gästvänligheten, inte att få in så många pluringar som möjligt till kommunens skattekista.