Ledare

Olin Wikman: Sista andetaget är lika viktigt som det första

Ledare Artikeln publicerades
Foto:privat

Det nyfödda barnets skri är lycka. Ett första andetag. Med det sista andetaget dör vi. Jag satt vid min mammas dödsbädd, på ett Hospice, det var en värdig tid in i det sista.

Det sista andetaget är lika viktigt som det första var rubriken för en konferens i Simrishamn med Stiftelsen Hospice Österlen som en av initiativtagarna. (Krönikören sitter i stiftelsens styrelse) Syftet var att informera om ett projekt som går i gång för att alla i Simrishamn ska få likvärdig, god vård i livets slutskede. Projektet gör Simrishamn till pilotkommun, erfarenheterna ska kunna spridas till andra kommuner. Den centrala frågan är: Hur och var dör människor i Simrishamn? Man dör oftast i hemmet, på äldreboendet eller på sjukhus. Men hur det egentligen fungerar behöver vi veta mer om. Hur är de sista dagarna, timmarna för den döende?

Jag hörde berättas om kvinnan som under sin sista tid slussades mellan sjukhus och hem och till slut äldreboendet utan att samarbetet mellan vårdgivare fungerade och utan att man förstod hur sjuk hon var. Hennes ångest var stor och utan adekvat vård fick hon inte i sig mat. Hon svalt ihjäl. Exemplet inger förfäran.

Under konferensen gavs en annan bild. Personal inom hemtjänst och sjukvård har kunskap, erfarenhet och inlevelse kring döende patienter. Fint var att höra att personal vill arbeta inom palliativ vård just för att få uppleva helheten, människor föds och dör.

Projektet ska uppmuntra till att vårdgivarna regelmässigt anmäler till Svenska Palliativregistret, vilka som avlidit och hur insatserna varit i samband med dödsfallet. Till viktiga kvalitetsindikatorer hör vilken smärtlindring patienten fått, om doktorn hållit brytpunktssamtal när man vill upphöra med behandling och om informationen till närstående varit bra. Inom ramen för projektet ska de närstående involveras och uppmanas lämna sina synpunkter .

Vad ska resultaten användas till? Vi kan inte vänta oss många Hospiceboenden , specialiserade vårdenheter. Istället måste stödet till ASIH, sjukvård och hemtjänst öka i form av utbildning och mer stöd till närstående. Samarbetet mellan vårdgivare måste börja fungera kring svårt sjuka människor. Prioriteringar måste till och då återigen enligt devisen: Det sista andetaget är lika viktigt som det första. Dag Lundberg, ordförande för Stiftelsen Hospice Österlen, är tydlig med att de nationella riktlinjerna glasklart anger att palliativ vård ska prioriteras lika högt som akutsjukvård. Riksdagsbeslutet måste följas.

Det yttersta ansvaret ligger på politikerna. Det nya projektet kan bli steg på vägen .