Ledare

Myndigheter kan flyttas – och effektiviseras

Ledare Artikeln publicerades
Sidas huvudkontor på väg?
Foto: Jessica Gow/TT
Sidas huvudkontor på väg?

Det är rätt att flytta myndigheter från centrala adresser i Stockholm till andra städer i landet. Men mer borde handla om myndigheternas storlek och om vilka som behövs.

Den 1 augusti ska Sida presentera en konsekvensanalys av den planerade flytten från Valhallavägen i Stockholm till Botkyrka. Det handlar om runt 500 jobb. Sida har ytterligare 200 anställda, i utlandet, i Härnösand och i Visby. Den aviserade flytten har väckt stor debatt – eller ja, har gjort det i Stockholmsbaserade riksmedier. För övriga är det tämligen ointressant, mer än att det låter som att Sidas hyra har potential att gå ner. Det ger också anledning att sätta strålkastarljuset på hur biståndsbudgeten hanteras. 700 statliga jobb, med 35 dagars semester och höga tjänstemannalöner – är det bästa sättet för Sverige att bidra till att lyfta världen ur fattigdom?

Debatten av myndighetsflyttar är återkommande. Erfarenheten av dem som genomförts är, förenklat, att långväga flyttar innebär att man tappar kompetens och att det tar tid att bygga upp den igen. Så småningom har dock myndigheterna etablerat sig i den nya staden, som Boverket i Karlskrona (1988) och Konsumentverket i Karlstad (2007). Allt behöver inte ligga i Stockholm. Och det behöver definitivt inte ligga på de allra mest exklusiva adresserna mitt in i storstaden. Naturligtvis finns det fördelar med att ha många myndigheter samlade på en och samma plats och varje flytt måste övervägas noggrant, den aviserade flytten av Strålsäkerhetsmyndigheten från Solna till Katrineholm hör till en av de känsligaste.

Men med en överhettad bostads- och arbetsmarknad i Stockholm finns det också uppenbara vinster med att fördela hela eller delar av statliga myndigheter över landet. Och, till skillnad vad debatten ibland ger intryck av, finns det väl fungerande städer med människor som har både läshuvud, utbildning och kompetens utanför Stockholm.

Det finns rentav flera riktigt välrenommerade universitet och högskolor som förser landet med ingenjörer, jurister och ekonomer. Ja, det råkar faktiskt vara så att huvuddelen av Sverige befolkning bor utanför Stockholms län. Stockholms län har runt 2,3 miljoner invånare. De två andra storstadslänen Skåne och Västra Götaland har tillsammans en befolkning på drygt 3 miljoner. Och då ligger Skåne dessutom i en gränsöverskridande storregion. I det sammanhanget är förstås flytt av jobb inom Trafikverket till Kristianstad, några jobb inom Tullverket och flytt av Myndigheten för tillgängliga medier till Malmö småpotatis. För Kristianstads del kommer de nya jobben att märkas, i Malmö är det en ytterst liten skvätt och inget att bocka sig djupt för av tacksamhet. Hade regeringen haft något verkligt intresse av att lyfta regionen i söder hade man gjort gemensam sak med Danmark om EU:s läkemedelsmyndighet.

Den allra viktigaste myndighetsnärvaron handlar inte om att flytta kontorsstolar på Sida, utan om en fungerande polis och andra samhällskritiska funktioner. Den som löser det har god chans att vinna väljarnas förtroende.