Ledare

Monika Olin Wikman: Stjärnor sökes till primärvården

Gästkrönika Artikeln publicerades
Monika Olin Wikman
Monika Olin Wikman

Primärvården måste rustas upp. Statusen för att jobba på vårdcentral måste höjas.

Det är hit som stjärnorna ska komma! Jag fångas av detta utrop när jag läser en intervju med Andrea Asplund, snart färdig ST-läkare inom allmänmedicin, (Läkartidningen 2018, vol 115). Unga drivande blivande kollegor borde uppmuntras att söka sig till allmänmedicin är hennes budskap. Varför väljer då många yngre läkare bort denna specialitet? Anna Asplund tror att det beror på arbetsbelastningen och på hur läkarutbildningen är uppbyggd. Utbildning, handledning, praktik, allt bygger på att man ska jobba på sjukhus. Man måste ändra på detta så att det normala blir att jobba inom primärvården. Tyvärr har yrket alldeles för låg status idag säger hon.

Ungefär samtidigt kommer ett upprop från 727 läkare inom primärvården (DN debatt 28/9 2018) med budskapet ”Satsa på primärvården annars riskerar den att kollapsa”. Läkarna menar att en utbyggd primärvård med kompetenta specialister är den bästa samhällsekonomiska sjukvårdsinvesteringen. I dag satsas alltför lite, många läkare lämnar primärvården och sjukskrivningar är vanliga. Bara 40 procent av oss vet vem som är vår fasta läkare medan siffran ligger på 80-90 procent i jämförbara länder. Det säger också att förutsättningarna att få ett bra möte mellan doktor och patient blir sämre. Betänk även allt det som primärvården ska svara för. Det handlar helt enkelt om de tillstånd som den stora majoriteten av Sveriges befolkning dör av. Att vara läkare och vårdpersonal inom primärvården innebär att man måste ha en mycket bred kunskap. Det är ett svårt arbete med höga krav , socialt, kulturellt och existentiellt.

I Skåne riktas många blickar mot ”Hälsostaden Ängelholm ” där man i samarbete mellan kommun, vårdcentraler och specialistvård arbetar med mobila team som gör hembesök. Detta gagnar särskilt de mest sjuka äldre. Region Skåne har avtal med kommunerna om satsningar i denna riktning. Låt gärna ”Hälsostaden” bli en generell modell . Men lätt blir det inte, läkarbrist är del av problemet.

Två statliga utredningar om hälso-och sjukvården har redovisats i närtid, ”Effektiv vård” samt ”God och nära vård”. Båda med samma slutsats: Sjukvården är för sjukhustung, satsa på primärvården. Utredaren Göran Stiernstedt talar om det behövs en väckelserörelse för att driva fram nödvändiga förändringar.

Ett helhetsgrepp, mod och en stark ledning är av nöden. De 727 läkarna är rätt på det, tycker jag, de vill se en blocköverskridande partiöverenskommelse om en rejäl primärvårdsreform. Svensk primärvård kan bli en internationell förebild menar de, men den kan också kollapsa. Valet är tydligt, svaret kan bli dramatiskt.

Så in med reformen i regeringsförhandlingarna. Och en väckelserörelse får inte fart utan eldsjälar och föregångare. Fler stjärnor till primärvården, följ den unga doktorns uppfordran.