Ledare

Monika Olin Wikman: På tiden att djuren får bättre lagskydd

Ledare Artikeln publicerades
Monika Olin Wikman
Foto: Louise Lind
Monika Olin Wikman

Ni har alla sett dem, katterna vid dikesrenen medan bilen susar förbi. Många ser alltför för ruggiga och magra ut.

Det gör ont att se. Själv kattägare läser jag in känslor hos katterna i deras utsatthet. Än värre är det att se dem ihjälkörda på vägen, någon körde bara vidare.

Man uppskattar att det finns ca 100 000 övergivna eller förvildade katter i Sverige. De katter som finns i vårt land är tamkatter även om de är förvildade. De klarar sig alltså inte bra på egen hand. De utsätts för lidande bland annat genom brist på föda, de kan utsättas för rovdjur, vind och regn kan skada dem om de inte har skydd. De kan ha hälsoproblem av olika slag med smitta som kan ge allvarliga sjukdomar hos människor eller andra djur. Det kostar myndigheter som ska hantera problemen uppskattningsvis 15 miljoner kronor om året att arbeta med detta.

Nu har regeringen lagt förslag om ny djurskyddslag. Den nuvarande är 30 år gammal. Den föreslagna lagens syfte är att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd med respekt för djur. Djurvälfärd är ett vidare begrepp än djurskydd . Med djurvälfärd menar man att djuret ska må bra både fysiskt som psykiskt. Med lagen vill man öka medvetenheten om och erkänna att djur är levande och kännande varelser med behov som man måste ta hänsyn till. Djur har ett egenvärde oavsett den nytta människan har av dem.

Förslaget till ny lag innehåller ett uttryckligt förbud mot att överge tamdjur. Övergivna och förvildade katter ska alltså omfattas omfattas av lagen. Det måste bli slut med att överge sin sommarkatt. Brott mot lagen ska ge påföljd, i straffskalan ska ingå böter eller fängelse.

Lagförslaget innefattar en rad andra åtgärder för att förbättra livsförhållandena för djur i allmänhet. Hit hör att djuren ska kunna leva enligt ett för dem naturligt beteende och de som har hand om djur ska ha tillräcklig kompetens. Det ställs krav på tillsyn, foder och vatten och på utrustning av stall. Förbud mot aga, skada eller överansträngning av djur ska gälla, grundläggande krav anges för slakt och för avlivning av djur och vad gäller att använda försöksdjur. Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna anmäla allvarliga djurskyddsproblem. Välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen ska utvärderas. Det kan då uppmärksammas att Norge kommer att förbjuda pälsdjursfarmning på sikt.

Nog bör en lag enligt detta kunna innebära ett viktigt steg mot bättre liv för djur. Jag tror att när eftervärlden kommer att döma vår tid kommer de att ta upp etiska aspekter på hur vi behandlade djur. Mycket har blivit bättre men mycket återstår.

På Lillgårdens äldreboende i Skurup deltar katten Sigge som frivillig i vårdteamen.Det sägs att ju sjukare en äldre är ju närmare kryper Sigge, hos en döende vill han vara tätt intill. Katter lever och katter känner.