Ledare

Lås upp ringvägen

Ledare Artikeln publicerades
Utdragen väg.
Utdragen väg.

Trelleborg måste ha med sig de statliga myndigheterna på ringvägsprojektet. Därför är det bara att välkomna om Trafikverket vill medverka till en för staden fungerande lösning.

Att först besluta om en ringväg i fullmäktige för att därefter återgå till att utreda en västlig infart kan låta bakvänt. Men att Trafikverket är motståndare till ringvägen är inget nytt, den statliga myndigheten har egentligen inte lust att investera ytterligare stora summor i Trelleborgs infrastruktur, motorvägen anlades en gång med befintlig infart till hamnen i åtanke. Om Trelleborg inte tagit fram en plan för ringvägen och klubbat den i fullmäktige hade kommunen stått kvar utan egen vilja. Det är bra att man till slut fann en linje att stå bakom.

Då är det märkligare att de stora investeringarna i hamnflytten påbörjades innan kommunen hade helhetsbilden klar för sig. De nya hamnlägena bygger i grunden på idén med en infart från öster och nu är man redan fastbyggd i den lösningen.

Även om Trafikverket finner ett sätt att lösa infarten från väster, låt säga med en nedsänkt variant, återstår frågan om hur genomfartstrafiken från ska lösas på ett sätt som gör det möjligt att åstadkomma en attraktiv hamnstadsdel. Att ha en väg med ett stort antal trafikljus, där bilar och gående blandas i ännu större utsträckning än idag är en usel konstruktion om man ska bygga ihop en ny stadsdel i hamnen med den gamla stadskärnan.

Den återstående varianten är då en som kräver både västlig infart, där all trafik från hamnen leds ut och bort mot E6, och en ringväg i mindre format som tar biltrafik från väster till öster och tvärtom. En sådan lösning skulle i så fall kunna skona Östra stranden och fastigheterna där. Däremot kommer andra fastighetsägare fortsatt att beröras och de sammanlagda kostnaderna kan bli högre än i dagens föreslagna ringväg.

Om nu Trelleborgs kommun visar Trafikverket denna öppenhet, så måste det omvända också gälla, att Trafikverket ser Trelleborgs behov och utvecklingsmöjligheter. De kommande decennierna kan komma att omvandla Trelleborg till sydkustens stolthet. Men det kräver att kommun och stat drar i samma ände av vägen.