Ledare

Lägg inte slöja på debatten

Ledare Artikeln publicerades
Betyder olika saker.
Foto: Johansen,Carina
Betyder olika saker.

Slöja på barn är ett förtryckande fenomen. Hur det ska hanteras i skolan är inte alls självklart.

Sverigedemokraterna i Skurup är senast i raden att lägga en motion om att förbjuda hijab, niqab eller andra liknande plagg på barn i skolan. Skolchef Anders Grundberg slår fast att ett sådan förbud är omöjligt och att det strider mot regeringsformen, Europakonventionen och diskrimineringslagen. Det är att göra det väl enkelt för sig. Lagar och konventioner krockar med varandra och lämnar stort utrymme för tolkning. Förbud förekommer i flera länder i Europa, Frankrike har sedan 2004 en lag mot religiösa symboler i de statliga skolorna och sedan 2011 är heltäckande plagg där enbart ögonen syns förbjudna på offentliga platser. Europadomstolen slog 2014 fast att lagen inte strider mot religionsfriheten. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter – har däremot uttalat sig emot den senare lagen.

Effekterna av förbuden är omdiskuterade men traditionen om den sekulära staten är stark i Frankrike. Även i Sverige har vi anledning att ta dessa frågor på större allvar. Däremot är det ytterst tveksamt om de är lämpade för kommunala beslut, den rätta platsen för eventuell lagstiftning är riksdagen.

I Skurup och Staffanstorp må saken vara perifer, frågan är om ens något barn berörs, och handlar mer om en form av politiskt signaleringsspel. Men på andra håll är frågan ytterst verklig. Göteborgs-Posten avslöjade för ett år sedan hur personal på förskolor hjälper föräldrar att hålla koll så att deras döttrar har slöjan på sig. På över sex av tio förskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm gavs jakande svar på om personalen kunder vara behjälplig med övervakningen. (Malmö stad tillbakavisade sedan det och menade att det var nio anställda som svarat så, inte att det var förskolors policy.)

Göteborgs-Posten skrev i sin granskning: ”Det handlar om skolor där enskilda barn täcks med handdukar vid ombyten, där vissa barn uppmanas duscha ensamma och där personalen aktivt övervakar att barn fastar och klär sig rätt. På en svensk förskola har personalen gått med på att filma en flicka via Facetime för att föräldrarna ska kunna kontrollera att flickan ständigt bär slöja.”

Dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) uttalade sig: ”Flera av exemplen i er granskning är solklara brott mot skolans värdegrund. Man får aldrig hamna i en situation där skolan kompromissar med barns rättigheter.”

Att tro att slöja på barn handlar om ett frivilligt uttryck och om att få tro på vilken gud man vill, är att göra det väldigt enkelt för sig. I grunden är det en förkastlig företeelse, byggd – som all religion – på gamla myter och tolkningar av dem. Det finns rimligen ingen gud som har meddelat mänskligheten att flickor ska beslöjas. Men som en del i ett större sammanhang kan slöja på barn vara ett tecken på en omfattande begränsning av barnets liv eller rentav hedersförtryck.

Utgångspunkten bör vara att barn har rätt att vara barn. Flickor ska inte underordnas pojkar. Hur ska en skolledare göra den dag en flicka rycker av sig slöjan och förklarar att jag får slänga med mitt hår precis som andra pojkar och flickor? Ska skolpersonal hjälpa flickan att hålla detta hemligt för föräldrarna? Eller ska de övervaka åt föräldrarna? Eller är det i själva verket en anledning till orosanmälan att föräldrarna påtvingar barnet detta exkluderande plagg?

Det är en filosofisk och politisk diskussion av det mest avancerade slag var gränsen ska dras mellan föräldrars rätt att råda över sina barn och det omgivande samhällets skyldighet att värna barnen. Ystadsfallet med barnen som inte gick i skolan och hölls isolerade hemma är ett extremexempel på det. Effekten av ett förbud mot exempelvis religiösa symboler eller plagg har också olika sidor, det kan både rädda ett barn från förtryck och öka risken för ytterligare isolering. Men att sätta slöja på ett barn är i sig ett uttryck för en extrem hållning som oavsett lag eller inte bör tas på största allvar av skolpersonal och skolchefer den dag det inträffar.