Ledare

Karin Pihl: Det finns inget perfekt asylsystem

Ledare Artikeln publicerades
Mette Frederiksen, partiledare för danska socialdemokraterna – här i norska  Arbeiderpartiets talarstol.
Foto: Heiko,Junge
Mette Frederiksen, partiledare för danska socialdemokraterna – här i norska Arbeiderpartiets talarstol.

Nyheten att de danska socialdemokraterna vill avskaffa möjligheten att söka asyl på dansk mark har rört upp kritik i Sverige.

Många har tolkat utspelet som att danska S inte vill ta något medmänskligt ansvar för de miljontals människor som flytt från sina hemländer världen över.

Men om man verkligen lyssnar på vad partiföreträdarna på andra sidan sundet säger kan man inte avfärda tankegångarna rakt av.

”Man är ingen dålig människa för att man har oroat sig över invandringen. Man är inte heller naiv för att man vill hjälpa människor på flykt”, säger partiledaren Mette Fredriksen, och menar att den danska flyktingpolitiken måste vara human, men också anpassad efter Danmarks integrationsförmåga.

Danska S pekar på den kraftiga befolkningsökningen i Afrika, och menar att EU bör avsätta betydligt mer resurser för att bistå den ekonomiska utvecklingen på kontinenten. Utgångspunkten är att Europa inte kommer att kunna ta emot alla de människor som kommer att vilja söka sig norrut.

Det är förstås en helt riktig iakttagelse. Så är det redan i dag. Det är trots allt endast en bråkdel av migranterna som lyckas ta sig till Europa, inte minst på grund av de praktiska gränshinder EU satt upp. Resultatet är att tusentals människor drunknar på Medelhavet varje år.

Att hitta ett annat system är därför önskvärt. Men asylprövning i flyktingläger i ett tredje land i Nordafrika, som danska S förespråkar, för också med sig en rad frågor. Vem ska ansvara för lägren? Hur fastställer man att säkerhet och mänsklig värdighet upprätthålls?

Många invänder att asylrätten är en av FN fastslagen mänsklig rättighet, att det är moraliskt oförsvarbart att förvägra någon att ta sig över en gräns och att det är omöjligt att förändra dagens system. Så kan det vara, rent moralfilosofiskt. Men ett politiskt system kan inte bara bygga på vad som är rätt i teorin. Det måste också vara någorlunda funktionellt i praktiken. Därmed måste det ta hänsyn till vad som är möjligt inom ramen för de europeiska demokratiska nationalstaterna.

Att invandringskritiska populistpartier vuxit sig starka är ett tecken på att medborgarna i de europeiska länderna är missnöjda med dagens invandring från Mellanöstern och Afrika. De som är fastnar i teoretiska resonemang kring invandring glömmer ofta bort att stor migration påverkar mottagarlandet, både ekonomiskt och kulturellt. En undersökning från Chatham House i fjol konstaterade att över hälften av de tillfrågade i tio EU-stater vill stoppa invandringen från muslimska länder. Så länge demokratiska beslut styr över invandringen kan man inte bortse från detta faktum.

Det går inte att skapa ett perfekt asylmottagande som har en mycket stor kapacitet, där servicen på inhysandet under handläggningstiden är perfekt, som därtill är ekonomiskt hållbart och som stöds av en majoritet av befolkningen. Att diskutera vilken lösning som är minst dålig är nödvändigt. Att helt avfärda de danska socialdemokraternas perspektiv är knappast konstruktivt.