Ledare

Hoten mot Östersjön

Ledare Artikeln publicerades

Folk vill satsa på ett friskt hav. Ta vara på den viljan.

”Döden, döden, döden.” Den klassiska historien om hur Astrid Lindgren på äldre dar inledde sina telefonsamtal med sin syster togs upp på ett seminarium om Östersjön på måndagen i Visby. Genom att först avhandla det hemskaste ämnet av alla, kunde Astrid och hennes syster sedan prata om andra roligare saker.

När politiker och experter samlades i landshövdingens trädgård för att diskutera Östersjöns utmaningar och möjligheter var det stundtals en mycket dyster bild som målades upp. Östersjön är ett hotat hav. Det största problemet är övergödningen från lantbruket vilket leder till kraftiga algblomningar och att de döda bottnarna breder ut sig. Andra faror är utsläpp av farliga kemikalier och läkemedelsrester. Det finns en uppenbar risk att ekosystem slås ut och att livet under ytan inte överlever.

Det handlar om stora ekonomiska värden som helt kan försvinna i djupen om inget görs. Men inte bara det, Östersjön betyder så mycket mer. Som miljöminister Lena Ek (C) beskrev det:

”Östersjön är så mycket känslor för alla oss om bor omkring det.”

Men folk samlas intepå ett seminarium utan att presentera de möjligheter som finns att rädda det hotade innanhavet. Det finns ett liv efter döden.

Finansmannen Björn Carlsson, som satsat 500 miljoner kronor på stiftelse för att främja en positiv utveckling i Östersjön, berättade om några av de projekt som han finansierat. Lena Ek summerade Sveriges ordförandeskap i Helsingforskommissionen, Helcom, som omfattar alla länder runt Östersjön och verkar för skydd av havets marina miljö. Sverige har under sitt tvååriga ordförandeskap stärkt kommissionens roll i EU.

I anslutning till seminariet undertecknades också det så kallade Östersjöinitiativet. Det är en avsiktsförklaring mellan fem kommuner, däribland Trelleborg och Simrishamn, om att samordna och utveckla insatser på kommunal och regional nivå för en bättre miljö i havet.

Ett genomgående tema på seminariet var att vi måste samarbeta, dels mellan kommunerna, dels mellan länder, för att kunna rädda livet i vårt innanhav.

Den mest positiva nyhetenhade nog ändå Siv Ericsdotter från forskningsnätverket Baltic Stern. En svensk är i genomsnitt beredd att betala 1 000 kronor per år för att klara övergödningen i Östersjön. Det visar en studie som Baltic Stern genomfört i länderna runt Östersjön. Det visar på vilken oerhört stor vilja det finns att satsa på havet. En annan slutsats från studien var att folk faktiskt bryr sig om hela havet, inte bara den del som ligger nära en.

”Man vill ha ett friskt hav, av princip”, sa Siv Ericsdotter.

Låt oss ta till vara på den möjligheten, att mobilisera var och ens vilja att skapa ett renare och friskare hav. Det finns ett liv för Östersjön även i framtiden.