Ledare

Håll ihop Alliansen i Skåne

Ledare Artikeln publicerades
Behöver sin Allians.
Behöver sin Allians.

Rikspolitiken river upp sår i borgerligheten som kommer att ta tid att läka. I Skåne bör Alliansen visa att det går att styra rätt ihop.

Även om Annie Lööf upprepar ordet ”Alliansvänner” blev regeringsuppgörelsen det som till slut knäckte det organiserade borgerliga samarbetet – Alliansen – på riksplanet. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är vinnare på kort sikt, deras dröm har gått i uppfyllelse. När Alliansens slitningar övergått till verbalt inbördeskrig kan S och SD skörda nya frukter. Vad som kommer ur det nya på längre sikt återstår att se när krutröken har skingrats. Optimisten kan möjligen se att det även ur en skogsbrand växer något nytt.

I Skåne har Alliansen hållit ihop både i ledande ställning och i opposition. Ingen ska inbilla sig att det är ett smärtfritt samarbete. Maktkamper, personkemi och politiskt rävspel pågår alltid mellan partier och inom partier. Goda valresultat är det som fungerar bäst som motmedel, i en Allians kan dock ett partis för stora framgång och ett annats tillbakagång medverka till att odla konflikter. Hittills har Alliansen i Skåne överlevt dessa slitningar. Utvecklingen på riksplanet kan om det vill säga illa sätta spår även i Allianssamarbetet i Region Skåne.

Men Alliansen i Skåne har ändå avgörande vinster på att hålla ihop i regionen. Här har konfliktlinjen migration och integration inte lika avgörande betydelse som på riksplanet. Tiden när medborgarna bara låter politikerna styra och välja åt dem är förbi. Det är Alliansens starkaste kort. Vårdval och privata verksamheter är en förutsättning för att den offentligt finansierade sjukvården ska fungera tillfredsställande – under förutsättning att politikerna klarar av att hitta rätt styrmedel för kvalitet och pris.

Däremot kommer Allianspolitikerna i Skåne att få möta många av de svårigheter som kommer med ökade kostnader i kommuner och landsting. Det samtidigt som regionen brottas med negativt eget kapital och stora investeringar. Med låg skattekraft och växande befolkning, en del åldrande med växande vårdbehov och andra unga och nyinvandrade med låga taxeringsbara inkomster, blir ekvationen inte lätt att få ihop. Så tvingades också Alliansen ta den skattehöjning man tidigare emotsatt sig. Nu måste de leverera på den.

I den märkliga regeringsuppgörelsen, där 116 mandat regerar och övriga är i opposition, samtidigt som de 116 ska stödja en regering vars ekonomiska politik de inte delar, kommer att göra det svårt för väljarna att utkräva ansvar för regeringens arbete de kommande åren.

Att Alliansen håller ihop i Skåne är därför också av vikt för att upprätthålla oppositionens roll att granska och utmana. Suddas rollerna mellan rollerna som styrande och opposition ut förlorar demokratin.