Ledare

Gör om, gör rätt i Trelleborg

Ledare Artikeln publicerades
Petter Birgersson, politisk redaktör
Foto:Bass Nilsson
Petter Birgersson, politisk redaktör

Tillsättningen av nya chefstjänster får hård kritik i en revision. Det borde vara självklart att en kommun inte delar ut tjänster till politiker utan att först utlysa dem.

I en ledare den 8 september 2016 förklarade Trelleborgs Allehanda olämpligheten i att kommunen skapar nya tjänster och tillsätter dem med avgående politiker utan att först utlysa tjänsterna. Det är bra att den kritiken följdes upp av en revision genomförd av PWC. Revisionen är hårt kritisk mot agerandet. Den pekar bland annat på att de mycket dyra tjänsterna skapades utan en ordentlig genomgång av behovet. Sedan fick inte ens kommunstyrelsen information om tillsättningen, än mindre utannonserades tjänsterna.

Det är uppenbart att kommunen agerat mer som en privat arbetsgivare än en offentlig sådan. I en kommun är det viktigt att öppenhet råder kring hur attraktiva tjänster skapas och tillsätts. Extra känsligt blir det när högt uppsatta politiker övergår till att bli högt uppsatta tjänstemän, som i fallet med Ulf Bingsgård (M), tidigare kommunstyrelseordförande i åtta år och därefter oppositionsråd, och Lina Wedin Hansson (MP).

Det är dock viktigt att poängtera att kritiken inte riktar sig mot personerna som har fått tjänsterna, utan på det sätt de har tillsatts.

Kostnaderna för de här tjänsterna är höga – runt tre miljoner kronor – och ska ställas i relation till de besparingskrav som finns på socialnämnden. Socialnämnden är nere och karvar i kärnverksamheten för att möta kravet på balans i budgeten. Verksamheter för äldre har hotats av nedläggning och personalens arbetstider har varit föremål för diskussion. I sådana lägen måste det onekligen finnas mycket goda skäl till att tillsätta dyra nya tjänster. Det krävs att nyttan är tydlig och uppföljningen av målen självklar.

Och kommer man fram till att tjänsterna verkligen behövs – då ska de självklart vara möjliga att söka av alla, för att säkerställa att kompetensen blir den högsta möjliga och att det inte kan finnas några misstankar om politisk korruption.

Trelleborg har ett tydligt behov av en ordentlig policy för skapandet och tillsättandet av nya tjänster. Egentligen borde det inte behövas, sådant ska sitta i ryggmärgen på en kommunledning. Men tydligen gör det inte det.