Ledare

Fria resor åt vuxna – men inte åt skolbarn

Ledare Artikeln publicerades

Trelleborgskvartetten gillar fri bussåkning. Fast inte för skolbarn.

Sven Lindkvist (S), den inbitne friskolemotståndaren, gjorde redan 2006 sitt bästa för att stoppa Kunskapsskolans etablering i Trelleborg. Skolnämndens dåvarande ordförande misslyckades. Skolverket svalde inte argumenten om att den kommunala så kallade spjutspetsskolan skulle haverera om Kunskapsskolan fick komma till Trelleborg.

Men skam den som ger sig. När Sven Lindkvist återkom som bildningsnämndens ordförande lyckades han sätta käppar i hjulet för kommunens friskolor. De föräldrar och barn som väljer en skola som inte ligger närmst hemmet har inte längre självklar rätt till skolskjuts. Sven Lindkvist fick med sig sina kamrater i kvartetten på det, inklusive Centerpartiet och Söderslättspartiet.

Motiveringen har hela tiden varit kostnaden, fast bakom det skymtar Sven Lindkvist egentliga argument: Han gillar inte valfriheten. Lindkvist slog fast (3/3-2016) ”Enligt mig ska alla skolor vara lika bra.”

Att en skola som är bra för en elev inte behöver var det för en annan har tydligen aldrig föresvävat Lindkvist. Han förstår uppenbarligen inte att behov och förutsättningar kan se olika ut. Den närmsta kommunala förskolan eller skolan är ofta bäst, av flera skäl. Men inte för alla barn. För en del är småskaliga föräldrakooperativ med Montessoripedagogik rätt, för andra är Kunskapsskolans individuella stegvisa upplägg bättre. Och det behöver inte handla om pedagogik. Ibland uppstår konflikter eller andra svårigheter som gör att ett skolbyte är en väg för att hjälpa ett barn rätt.

Men pengarna då? Jo visst. Skolskjuts kostar. Det gäller att väga valfriheten mot den merkostnaden.

Men när samma kvartett lanserar en utredning om att göra det avgiftsfritt att åka på lokalbussarna, då förstår man att det bara är dimridåer när kostnaden om skolskjuts till barn förs på tal.

Det handlar helt enkelt om Sven Lindkvists och de trelleborgska Socialdemokraternas eviga motstånd till människors möjlighet att välja.

Tyvärr har resten av kvartetten köpt Lindkvists socialistiska syn på människors inflytande över den egna vardagen – det är bildningsnämndens ordförande som vet bäst.

Man kan bara hoppas att Centerpartiet och Söderslättspartiet gör helt om och åter stöder valfriheten.