Ledare

Femklöver i skattetvist

Ledare Artikeln publicerades

Miljöpartiet ställer sig bakom en skattehöjning i Region Skåne. Femklövern står inför en politisk utmaning.

Region Skånes ekonomi är pressad och sjukhusen klarar inte sina budgetar. Hittills har den politiska regionledning hållit fast vid att en skattehöjning inte är svaret på hur underskottet ska trollas bort. Internt har dock Folkpartiet förklarat att en mindre skattehöjning kan vara nödvändig, men för 2013 enades den politiska regionledningen ändå om att låta skatteuttaget ligga fast.

Nu ansluter sig Miljöpartiettill skattehöjarlägret. I en debattartikel i Sydsvenskan (7/3) är det regionråden för Miljöpartiet, Anders Åkesson och Monika Ekström, som tillsammans med ordföranden för partiet i Skåne, Petter Forkstam, ställer sig bakom en höjning. Med en märklig formulering ”det finns inget självändamål med låg skatt” förklarar MP att Region Skåne behöver mer pengar för att klara sitt uppdrag inom sjukvården.

Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) svarar via Twitter på en fråga om hennes inställning till MP:s utspel: ”Ingen överraskning. Lite tidigt väckt fråga. Varje år ny budget. Återkommer när vi förhandlat färdigt till sommaren.”

Vård är något som människor är beredda att betala en stor andel skatt för. Men det betyder inte att ansvariga politiker kan släppa på alla penningkranar. Det vore att slösa med skattepengarna och leder till ineffektiva organisationer. Precis som överallt annars finns det inom sjukvården saker som kan göras effektivare, och det finns vårdverksamhet som borde ha större resurser. Man ska dock vara medveten om att skattehöjningar får andra konsekvenser än att de kortsiktigt ger mer pengar till landstinget.

Effekterna på tillväxt i form av företag och jobb på lång sikt är svårare att mäta. En höjning av skatten med 50 öre ett enskilt år är en sak. Men en 50-öring blir gärna flera och samtidigt kan det åtföljas av skattehöjningar i enskilda kommuner. En höjning på flera kronor slår inte enbart mot hushållens plånböcker utan också mot Skånes framtida tillväxt. Det blir färre företag, färre jobb och ännu sämre skatteunderlag. Det i sig kan tvinga fram ytterligare skattehöjningar. Därför är det inte den harmlösa metod det framställs som när det heter ”att det bara kostar medelinkomsttagaren en hundralapp i månaden”.

Miljöpartisternavill att regionen ska satsa mer på klimatarbete och arbete åt unga. Om de menar att skattepengar ska gå till att köpa fler vindkraftverk och massanställa ungdomar är osäkert.

Säkert är däremot att Region Skåne måste balansera ekonomin de kommande åren och det kan innebära att en skattehöjning är oundviklig. Drivs underskotten för långt betyder det att skulderna skjuts på framtida generationer, det är lika oansvarigt som att slentrianmässigt höja skatten. Balansgången är svår. Men om en skatthöjning blir nödvändig 2014 ska den gå till kärnan: vården.