Ledare

Fara med separatism

Ledare Artikeln publicerades
Separation måste ske på rätt grunder.
Foto:Foto: Manu Fernandez
Separation måste ske på rätt grunder.

Separatism är på modet. I Katalonien eskalerar konflikten mellan självständighetsivrarna och den spanska regeringen, och i irakiska Kurdistan röstade nyligen 92 procent ja till bildandet av en självständig stat.

Det är lätt att sympatisera med båda gruppernas strävan, men metoderna skiljer sig åt.

Kurdernas vilja att få forma en egen stat när det Osmanska riket kollapsade efter första världskriget ledde inte till mycket. Förutom ett par år under mellankrigstiden och en Sovjetstödd period efter andra världskriget har kurdernas kamp varit förgäves. Tills nu. Självständighetsomröstningen i september ledde till ett rungande ja, och regionen i norra Irak har påbörjat utbrytningsprocessen. Den bör stöttas av världens demokratier. Kurderna har länge varit förtryckta i Turkiet och utsattes för ett utrotningsförsök av Iraks förre diktator Saddam Hussein. Halabja-massakern 1988 var ett av de sista tragiska exemplen på ett folkmord som kan ha dödat 180 000 människor.

Att kurderna får bilda en egen stat för att skydda sitt folk är alltså inget konstigt. Men det är därmed inte sagt att en sådan process är enkel och bör göras allt för lättvindigt. Norra Irak innehåller stora oljetillgångar som med fog kan sägas tillhöra hela landets befolkning. Det är inte rimligt att Kurdistan ska få alla tillgångar i skilsmässan.

Skapandet av en ny stat måste alltid ske i förhandling med den gamla statsbildningen. Några generella regler är svåra att hitta eftersom de historiska och sociala förutsättningarna kan se så olika ut. Katalonien är ett exempel där det visserligen finns ett historiskt förtryck så sent som under Franco-regimen på 1970-talet. Men självständighetsprocessen på senare tid har lidit under många tvivelaktigheter. Beslutet att genomföra den olagliga folkomröstningen gör att resultatet blir svårt att ta på allvar, eftersom ja-sidan gick och röstade medan motståndarna till stor del stannade hemma.

Intrycket är att de katalanska ledarna vill öka polariseringen för att tvinga fram självständighet. Det är en farlig väg att gå.

Nya stater blir ofta ansatta oavsett hur vägen till självständighet sett ut. Men en bra process kan ge en legitimitet som mildrar spänningarna. Det förstår förhoppningsvis både separatister och de som blir lämnade.

Joakim Broman