Ledare

Fäll en tår för löken

Ledare Artikeln publicerades
Har svenskodlad lök en framtid?
Foto:Anette Sjöstrand
Har svenskodlad lök en framtid?

När Sverige får strängare växtskyddsregler än övriga EU hotas landets grönsaksodlare.

Svenska morötter, palsternackor och bruna bönor är hotade. Det blir till att gråta på riktigt. Snart kan den sista löken vara satt i jorden.

Det alarmerande budskapet kommer från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och handlar om tre växtskyddsmedel som förbjuds eller kan komma att förbjudas i Sverige. Detta trots att medlen är godkända och används i övriga EU.

”Jag är väldigt orolig för svensk grönsaksodling”, säger Agneta Sundgren, expert på växtskydd på LRF.

I dagens moderna och rationella lantbruk spelar växtskyddet en avgörande roll. Med stora arealer av samma gröda är lantbrukarna beroende av att effektivt kunna bekämpa sjukdomar, ohyra och ogräs. Varje odlare vet vilken enorm växtkraft som finns i ogräs. Bekämpas inte ogräset får de värdefulla grödorna inte tillräckligt med utrymme eller energi för att växa upp.

Även om konsumenterna i allt högre utsträckning efterfrågar ekologiska grönsaker går det i dagsläget inte att komma i från att bekämpningsmedel är nödvändigt för att klara livsmedelsförsörjningen.

På många håll i Skåne har vårbruket kommit igång. Lantbrukarna förbereder nu åkrarna för den viktiga sådden. Men för lantbrukarna som odlar på friland är framtiden i högsta grad hotad. Detta efter att Kemikalieinspektionen i slutet av mars beslutade att inte förlänga dispensen för växtskyddsmedlet Stomp. Det innebär att det blir svårare att få grönsakerna att klara av konkurrensen från ogräs. Som om detta inte var nog är även ytterligare två viktiga växtmedel, Fenix och Totril, på väg att förbjudas.

LRF har överklagat Kemikalieinspektionens förbud av Stomp till Mark- och miljödomstolen. Där ligger ärendet för tillfället. Vad gäller Fenix ska det prövas på nytt senare i år. Risken är då överhängande att Sverige även i detta fall får andra regler än övriga EU. Nästa år förbjuds Totril, som används av lökodlare, i hela EU. I det fallet finns det ett ersättningsmedel – det är inte godkänt i Sverige men i många andra EU-länder.

Från Kemikalieinspektionens sida är man noga med att poängtera att grönsaksodlarna fått dispens för Stomp fem år i rad. Att fortsätta att ge dispens skulle riskera ”att underminera lagkravet på att alla växtskyddsmedel ska vara godkända”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Så är det, att fortsätta ge dispenser är inte långsiktigt hållbart. Men konsekvenserna blir ändå orimliga. Blir det inte lönsamt för lantbrukarna i Sverige att odla grönsaker på friland måste de gå över till andra grödor. Men svenskarnas behov av lök, morötter och palsternacka minskar inte så importen från andra länder kommer givetvis att öka –  från länder där växtskydden som är förbjudna i Sverige är tillåtna. Med andra ord kommer Sverige i så fall att exportera ett miljöproblem till andra länder samtidigt som svensk grönsaksindustri utarmas.

Det är nu dags för regering och riksdag att ingripa. Förvisso måste jordbruket hela tiden kämpa för att minska bekämpningsmedlen. Men det måste ske på lika villkor inom EU.

Ändras inte Kemikalieinspektionens beslut är det mycket som står på spel. Då är det inte bara svenska ärtor som snart kan vara ett minne blott utan även morötter, palsternackor, bruna bönor och lök.