Ledare

Ett UD utan principer

Ledare Artikeln publicerades

Utrikesdepartementet vill uppenbarligen inte att väljarna ska veta några detaljer om den svenska kampanjen till FN:s säkerhetsråd.

Redan i fjol avslöjade Dagens Nyheter att UD låtit biståndspengar från stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond gå till gratisresor åt FN-ambassadörer som skulle rösta om platsen i FN:s säkerhetsråd. DN skriver att tidningen fick tjata för att få ut dokumenten.

På UD verkar man helt enkelt inte ta detta med offentlighetsprincipen på ett särskilt stort allvar. Att departementet mer eller mindre försöker mygla är dock inget nytt. För fem år sedan fick Utrikesdepartementet kritik av konstitutionsutskottet. Anledningen var att UD sedan några år tillbaka struntade i att diarieföra inkomna och upprättade handlingar. Detta ledde till att journalister, och KU självt, inte kunde begära ut den information man enligt offentlighetsprincipen har rätt till.

Kulturen på UD verkar inte ha blivit bättre med den rödgröna regeringen. Departementet har, enligt DN, undanhållit 900 sidor information om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Korrespondens mellan UD:s medarbetare har inte registrerats i den postlista som journalister granskar.

Att Utrikesdepartementet försöker kringgå offentlighetsprincipen är allvarligt nog. Men det är extra illa i det aktuella fallet. Nyckelbudskapet i Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd var öppenhet och transparens. Det är viktigt för legitimiteten, enligt regeringen.

Att Sveriges väg till säkerhetsrådet uppenbarligen har präglats av mygel och orättfärdiga ambitioner att hålla undan information är därför skrattretande. Visst kan man anse att ändamålen helgar medlen, men med tanke på att en av regeringens kampanjslogans löd ”öppenhet – som både mål och medel” är det en klen ursäkt.

Utrikesminister Margot Wallström försvarar sig genom att hävda att ”nya digitala verktyg för kommunikation skapar nya utmaningar” (SVT 4/12). På sin Facebooksida skriver hon att ”Bristande diarieföring beror inte på avsikt, utan på att rutiner inte har följts.” Det duger inte. Att Sverige vill städa ut korruptionen inom FN är bra. Men först borde Utrikesdepartementet sopa framför egen dörr.