Ledare

Ditt ansvar, också

Ledare Artikeln publicerades

TA anser: Skatteflyktingar ska inte få asyl ens i folksjälens grabbigaste grupperingar.

Ingen gillar hen som bara tar. Att bidra är en förutsättning för respekt mellan människor, vilket i sin tur stärker känslan av sammanhållning.

Svartjobb och skatteflykt har dock länge ansetts vara smått charmerande. Att lura länsman och stora, stygga staten på åtminstone någon surt förvärvad slant då och då har till och med betraktats som något av en rättighet.

Den brittiska skattekampanjgruppen, Tax Justice Network, noterar nu i en ny rapport att världens jetset vet hur man gör. Hundratals biljoner kronor göms varje år undan i olika skatteparadis. Värst drabbade är utvecklingsländerna. Korruption och svaga rättsstater i lika svaga demokratier underlättar för mindre nogräknade i Elfenbenskusten likaväl som i Iran. Men precis som för likasinnade i Sverige möjliggörs det egna berikandet på osolidarisk grund av banksekretessen i en rad skatteparadis. Detta måste få ett slut, just så som ledarna för världens rikaste länder lovade i samband med finanskrisen 2008, och som Sverige genom ett bilateralt avtal med Schweiz lyckades med i våras.

Den svenska regeringen har varit tuff, även om det är svårt att utöva påtryckningar mot småstater på andra sidan jordklotet. Här krävs ett mer handfast, internationellt agerande. Finansminister Anders Borg (M) har i det ”lilla” dock nyligen kommit med förslag på hur portarna till skatteparadisen ska kunna stängas åtminstone för vinster från välfärden. Enligt finansdepartementet skulle det innebära 6,3 fler miljarder kronor till statskassan.

Som så ofta är det inte vinsten som är problemet, det är oviljan att göra rätt för sig.

Enligt Skatteverket är skattefelet i Sverige 133 miljarder kronor. Det är lika mycket som utgifterna för rättsväsendet (37,9 miljarder), försvaret (45,6), det internationella biståndet (30,3) och jordbruksstödet (17,7) tillsammans.

En tredjedel av skattefelet, 46 miljarder, har kopplingar till skatteparadis. Verket betecknar denna skatteflykt som ett växande, internationellt problem. Samtidigt är det, trots rot- och rut-avdrag, så mycket som 65 miljarder kronor som antas bero på svartarbete. Summan är respektingivande. Så stor att den knappast kan betecknas som en isolerad företeelse.

Den som har mycket kan naturligtvis fuska mer. Men alla kan vi göra mer för att skapa en stärkt samhällsanda av solidaritet.

När alla bidrar till våra offentliga utgifter på det sätt vi i demokratisk ordning har bestämt ökar gemenskapen.

Den intressanta frågan är om skatteviljan kan förbättras på ett högre plan. Klart är att Sverige fortfarande har ett för högt skattetryck. Och att den progressiva beskattningen är långtifrån så rättvis som den alltsomoftast framställs som.