Ledare

Bo Pellnäs: Hur kommer Trump att hantera Koreaproblematiken?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Peter Åklundh

Han är den trettonde amerikanske presidenten som ska ta sig an frågan.

Det är nu snart 70 år sedan Koreakriget började. 1953 undertecknades ett stilleståndsfördrag, men fred har aldrig slutits, så formellt är Nord- och Sydkorea i krig med varandra. Därför fortsätter en internationell övervakning år efter år vid den 38:e breddgraden och svenska officerare avslutar inte sällan sin militära bana vid övervakningskommissionen i Panmunjom, en kommendering skämtsamt kallad ”Höstsol”.

För Kina är det av flera skäl viktigt att Nordkorea överlever som en självständig stat. Ett imploderande Nordkorea leder säkert till okontrollerbara flyktingströmmar och till stora ekonomiska och militära åtaganden för Kina. Men även ett enat Korea kan uppstå, vilket i sin tur skulle kunna sluta med en amerikansk militär närvaro ända framme vid den kinesiska gränsen. Samtidigt utgör ett militant och kärnvapenrustande Nordkorea ett bekymmer inte bara för USA och dess allierade i närområdet, utan också för Kina, som troligen är nöjt med om status quo råder.

Tolv amerikanska presidenter har hanterat Koreaproblemet med en blandning av militär styrka, trovärdiga paktförbindelser och diplomatiska åtgärder, av vilka den viktigaste var när Richard Nixon öppnade de frusna kontakterna med Kommunist-Kina. Nu vet vi inte om den trettonde, Donald Trump, kommer att förmå eller ens vilja fortsätta spelet med alla dessa kort på hand. Nordkoreas försök att bygga långdistansmissiler, som kan nå den amerikanska västkusten, kan förvandla USA:s långtgående allianspolitik med både Sydkorea och Japan till ett egocentriskt ”America First”-perspektiv. Både i Tokyo och i Seoul växer nu farhågorna att Donald Trump agerar obetänksamt och utan att konsultera sina båda allierade.

En till synes oberäknelig diktatur som Nordkorea, med möjligheter att nå USA med kärnvapen, skapar ett hot som är både svårt att hantera och att leva med. Alternativen är usla. Att förmå Kina att sätta tillräcklig press på Nordkorea är önskvärt, men underbyggs dåligt när man samtidigt anklagar landet för att föra handelskrig, att dumpa sin valuta med mera, med mera. Nordkoreas eländiga ekonomi och usla försörjningsläge begränsar Kinas möjligheter, om man samtidigt vill att landet ska överleva och bestå. USA är knappast villigt att utkämpa ett nytt Koreakrig på marken. Det är heller inte troligt att man ens med sina nya jättebomber kan slå ut Nordkoreas kärnvapen. Återstår att hota med kärnvapen vilket är tveeggat. Dels är det ändå osannolikt att USA ensamt skulle bryta det tysta samförstånd som hindrat någon från att vilja vara den första som använder kärnvapen, dels kan det egga Nordkorea till än mer intensiva rustningar.

Den nye sydkoreanske premiärministern vill öppna för samtal med diktatorn i norr, kanske den enda vägen ut ur dilemmat. Det har försökts en gång tidigare, tyvärr utan framgång.

Fakta

Bo Pellnäs

är säkerhetspolitisk kommentator.

Visa mer...