Ledare

Behövs banken i byn?

Ledare Artikeln publicerades
Flyttklart.
Foto:Annika Thunell
Flyttklart.

SEB lägger ner sitt kontor i Skurup. Swedbank har redan slagit igen i Anderslöv. Förändringen av serviceutbudet i mindre städer och orter är en del av en global trend.

Att den lilla banken går upp i den stora, att kontoren på de små orterna försvinner och att kunderna får allt färre anledningar att besöka bankkontoren är inga nya fenomen. Snarare kan man ställa sig frågan varför det inte har gått ännu snabbare med omställningen inom bankbranschen. Även stora ärenden som bostadslån kan hanteras via nätet och för placeringar av sparkapital är utbudet stort och priserna pressade. När tjänster som rådgivning är lättåtkomliga och en lagom riskspridd sparportfölj kan sättas ihop av en robot blir det svårare för den lokala banktjänstemannen att motivera sin existens.

Något är det ändå som gör att bankkontoren finns kvar i så stor utsträckning som de gör. En god personlig relation är ofta avgörande för affärer. Den lokala bankmannen kan ha kunskaper om den enskilda kunden, om förutsättningarna på orten och de lokala nyanserna som ingen centraldesk eller robot kan hålla koll på.

Men ska de lokala banker som fortfarande finns kvar även fortsättningsvis kunna konkurrera måste de leverera tjänster och förtroende på mycket hög nivå. Den mänskliga intuitionen, som egentligen består av upparbetad kunskap och erfarenhet, kan ha avgörande betydelse för om ett lån ges eller inte. Ofta är den här intuitionen en fördel, precis som när läkaren ska diagnosticera en patient.

Men det kan också hända att det är precis tvärtom, att förkunskapen blir till en fördom som gör att man missar avgörande faktorer och drar felaktiga slutsatser. För bankkunden som känner sig missgynnad är valet enkelt: gå till en annan bank ett tangentbord bort.

Digitaliseringen påverkar nästan alla branscher. Det kommer att märkas på den lokala arbetsmarknaden och på stadsbilden. När experterna försöker förutsäga framtiden tycks det råda viss enighet om att hantverksyrken och vårdande yrken är de där robotar och artificiell intelligens inte kommer att dominera.

Någon framhåller sotare som det säkraste yrket av alla och andra menar att det människor kommer att ägna sig åt är vad många i dag betraktar som något nödvändigt ont på arbetsplatsen: möten. Av framtidsprognoser vet man ofta bara en sak med säkerhet, att ingen vet exakt vad som kommer att ske. En del trender går inte att förutspå medan andra blir mycket starkare än någon anade. Och emellanåt kan två trender råda samtidigt.

Kanske är det så att vi kommer att uppvärdera det personliga, unika bemötandet. Det exklusiva kommer att vara det som ligger utanför de digitala spåren vi lämnar efter oss. Och i sökandet efter det genuina kommer det att finnas plats även för den där lilla banken, den lilla tidningen och den lilla handlaren som har kvar engagemanget i den egna myllan och vågar vara sig själv.