Ledare

Andrén-Sandberg: Vårdgaranti är bara önskemål

Ledare Artikeln publicerades
Foto:privat

Vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den gäller i hela landet och innebär att man har rätt att få vård inom en viss tid.

Det finns fasta gränser för vårdgarantin, vilket exempelvis innebär att man skall få kontakt med primärvården samma dag som man ringer och att man skall få besöka läkare på vårdcentral inom sju dagar. Detta är knappast kontroversiellt och fungerar rimligt väl med viss reservation för årskontroller, intyg och så vidare. Sådan vård ibland måste vänta något längre.

Vad gäller besök hos specialist och påbörjad behandling, inkluderande operationer, är det 90 dagar som är gräns. Operationsgränsen är den som är tydligast för en väntande patient och en gräns som inte går att manipulera. Det finns på nätet aktuell statistik som redovisar 25 vanliga och numerärt stora operationer där väntetiderna anges. Canceroperationer är inte medtagna eftersom de skall skötas enligt andra riktlinjer. Bland de andra 25 operationerna är det dock bara två tredjedelar av patienterna som blir opererade inom 3 månader. Att kalla detta ”garanti” blir då nästan löjeväckande – det borde istället kallas administrativa eller politiska ”önskemål” eller liknande.

Många inblandade hävdar att det är svårt att göra något åt detta, men de bortser då från att andra länder med god sjukvårdsstandard och lika höga kostnader på vissa håll nästan helt saknar köer. De svenska köerna beror sannolikt mest på felaktig organisation och dåliga incitament för att bedriva en effektivare sjukvård. I Stockholm släppte man för knappt 20 år sedan opererandet fritt och köerna försvann, men politikerna drog då i nödbromsen för att vissa inrättningar tjänade för mycket och två landstingsägda sjukhus ur ekonomisk synvinkel borde försättas i konkurs.

Men, det finns ljuspunkter också. Avseende nästan alla operationstyper ligger Ystads lasarett bättre till än Skånes sjukhus tillsammans, 84 procent av patienterna blir opererade inom de tre stipulerade månaderna mot 67 procent i hela Skåne och 68 procent för hela landet. Avseende exempelvis gallsten når Ystad 94 procent mot hela Skånes 60 och Sveriges 63. Detta är inga små skillnader och är likartade för nästan alla operationer.

Det står i alla styrdokument att vården skall vara lika oavsett var man bor. Det verkar vara en rimlig regel, men just nu skall vi i södra och sydöstra Skåne vara glada för att regeln inte fungerar. Det är kortare väntetider för operationer i Ystad än vad man har i resten av Skåne och Sverige i övrigt – tack för den ojämlikheten och tack medarbetarna på Ystads lasarett för den effektiva vård ni ger.